Helaas zijn er in het Zorgcentrum meerdere medewerkers en een bewoner besmet. Dit is afgelopen weekend gebleken nadat op basis van een positieve testuitslag van een medewerker, uitgebreid getest is op de afdeling van betrokkene. Wij gaan de komende twee weken meer strikte maatregelen nemen om de kans op verdere besmetting in het huis zo klein mogelijk te maken. Dit betekent concreet: Voor alle bewoners in het Zorgcentrum komen in de dossiers extra observatie punten bij mogelijke corona verschijnselen. De zorg-medewerkers zullen dagelijks op de aandachtspunten rapporteren. En bij twijfel wordt de behandelend arts geraadpleegd en kan een test worden uitgevoerd. Algemene aandachtspunten Het Zorgcentrum sluit per direct de deuren voor bezoek, leveranciers etc. om zo een eventuele verdere verspreiding tegen te gaan.
 • De sluiting zal in ieder geval van toepassing zijn in de komende twee weken tot 12 oktober;
 • De bewoners blijven allen op hun eigen afdeling, dit houdt in:
 • De bewoners van de Kleine Poel en Grote Poel apart;
 • De bewoners van de 1e etage en 2e etage blijven op de eigen verdieping;
 • De activiteiten vinden plaats op de eigen afdeling;
 • De maaltijden vinden plaats op de eigen afdeling, het restaurant is gesloten;
 • Helaas vragen wij het bezoek om twee weken niet te komen, tenzij bij wijze van uitzondering andere afspraken met het afdelingshoofd zijn gemaakt;
 • De medewerkers werken met beschermende middelen om onderlinge besmetting van bewoners en medewerkers te voorkomen;
 • Alle overleggen en bijeenkomsten in het Zorgcentrum worden geannuleerd;
 • De tussendeur naar Rozenholm is dicht, geen doorloop van medewerkers of cliënten;
 • Geen inzet paramedici en andere contact-beroepen (kapper, pedicure, mondhygiënist etc.);
 • De vrijwilligers die Tafeltje Dek Je maaltijden rondbrengen, blijven buiten en de kar met maaltijdboxen wordt aan de deur gewisseld.
 • Voor de bewoners van inleun- en aanleunwoningen die naar het restaurant kwamen, komt de maaltijd weer aan huis.
Wij vinden het erg spijtig dat wij nu tot deze maatregelen moeten besluiten. Het corona virus is helaas binnen de muren van het Zorgcentrum, zoals in heel Aalsmeer meer besmettingen voor komen. Wij hopen door de genoemde maatregelen de verdere ontwikkeling van besmettingen zo veel mogelijk in te perken. Zodra wij zien dat versoepeling mogelijk is, zullen we u hierover berichten. Wij hopen op uw medewerking en begrip bij de uitvoering van deze acties.