Bij vragen, klachten of complimenten

Klachten
Het kan zijn dat u een klacht geuit heeft, maar dat u met het gevoel blijft zitten dat die klacht niet de aandacht heeft gekregen die het behoorde te krijgen. Ook kan het zijn dat u het moeilijk vindt om een klacht te uiten tegenover degene die de oorzaak is van die klacht. Voor die gevallen is er een klachtenregeling ontwikkeld met een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie.

Klik hier voor de folder van de klachtencommissie.

 

Vertrouwenspersoon
Zorgcentrum Aelsmeer voert een personeelsbeleid waarbij geen onderscheid wordt gemaakt op basis van iemands geslacht, ras, godsdienst, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, handicap of ander gelijksoortige status. Geen enkele vorm van discriminatie wordt getolereerd. (Seksuele) intimidatie en pesten zijn ontoelaatbaar.
Voor medewerkers of vrijwilligers is het mogelijk een beroep te doen op een externe vertrouwenspersoon als een medewerker of vrijwilliger in aanraking komt met ongewenste omgangsvormen.
Hieronder vallen allerlei vormen van intimidatie en andere bejegening, waarvan het moeilijk is deze binnen de organisatie aan de orde te stellen.
Alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken is strikt vertrouwelijk en hiervan wordt niets bekend gemaakt zonder instemming van betrokkene.
De vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris is Sabine van Pelt, werkzaam bij Facit.
Mevrouw Van Pelt is te bereiken via 0251-212 202 of via de email: bureau.secretariaat@facit.nl