Herdenking overledenen Zorgcentrum Aelsmeer

Vandaag, donderdag 19 november staan wij om 14.30 uur stil bij wie is overleden in het afgelopen jaar. 🌹 Gezien de huidige maatregelen kunnen wij momenteel geen groep uitnodigen om met elkaar samen te zijn. Daarom kiezen wij ervoor om dit jaar op een andere wijze te herdenken. 


Voor het intense verdriet
Heb ik de juiste woorden niet
Maar ik wil je omhelzen
Mijn armen
Om je heen slaan
En je kracht geven
Om door te gaan


Op elke afdeling staat een vaas met rode rozen. Aan de rozen zijn kaartje gebonden met de namen van de overledenen. De mensen van wie we het afgelopen jaar afscheid namen willen we graag met eerbied noemen. Tussen alle rode rozen zit ook nog een witte roos. Deze witte roos staat symbool voor mensen die we ook missen, waar we veel verdriet van hebben, maar wiens naam we in de herdenking niet noemen. Omdat het geen bewoner was, maar iemand in eigen kring die in uw hart meedraagt, waar we bij deze gelegenheid ook aan moeten denken. Met de medewerkers op de afdeling noemen wij de namen en halen samen herinneringen op.Wij hopen zo met elkaar verbonden te zijn, ondanks de afstand. Brand u ook samen met ons een kaarsje?

Herdenking overledenen Zorgcentrum Aelsmeer

In het Zorgcentrum Aelsmeer hebben wij de gewoonte om twee keer per jaar stil te staan bij wie overleden zijn. Normaal gesproken nodigen wij hierbij de familie en naasten uit om deel te nemen aan de herdenkingsbijeenkomst.

Gezien de huidige maatregelen kunnen wij momenteel geen groep uitnodigen om met elkaar samen te zijn. Daarom kiezen wij ervoor om dit jaar op een andere wijze te herdenken. Op donderdagmiddag 19 november zullen we tussen 14.30 uur en 15.00 uur op iedere afdeling een roos met naam in een vaas plaatsen en een kaarsje aansteken voor wie in de voorgaande maanden overleden is. Met de medewerkers op de afdeling noemen wij de namen en halen samen herinneringen op aan de tijd dat de overledene bewoner bij ons in het Zorgcentrum woonde. Wanneer u op hetzelfde moment bij u thuis ook een kaarsje aansteekt, kunnen we ondanks de afstand met elkaar verbonden zijn.

Op Facebook en Instagram, zullen we ook een foto en symbool plaatsen wanneer wij met elkaar stil staan bij de overledenen. Wij denken op deze manier ons respect te kunnen tonen en met elkaar te kunnen gedenken en de overledenen in onze herinnering te laten zijn.

Boksen met snotters

In 2007 kreeg ik de kans om in Aalsmeer iets op te zetten voor thuiswonende mensen met dementie en hun partners. In Hoofddorp was ik toentertijd coördinator van een ontmoetingsgroep en ik wilde dat dolgraag ook in mijn eigen woonplaats. Ik had zoveel plannen en ik kreeg alle ruimte vanuit het bestuur van zorgcentrum Aelsmeer. Mijn doel was een plek in Aalsmeer waar alle aandacht uitgaat naar mensen met hersenschade. Als eerste wilde ik een team die er hetzelfde in stond als ik; mensen hebben een diagnose dementie, ze zijn hun ziekte niet. Wie is die persoon? Kan ik me verbinden met wie hij altijd geweest is en wat hij vanuit zijn hart wil? Kan ik een ingang vinden waardoor iemand weer kwaliteit van leven ervaart? Een van de belangrijke uitgangspunten is een cliënt echt te zien en daarop in te spelen! Dat team is er gekomen. Ook wilde ik ruimte om buiten de lijntjes te kleuren. Er moet structuur zijn maar niets mag helemaal vast staan. Zoals ieder mens een eigen karakter heeft is de behoefte van mensen met een hersenziekte ook verschillend. Waar liggen kansen en mogelijkheden? Zo ontstonden meerdere groepen dagbesteding en 2 inloopcentra (Aalsmeer en Rijsenhout). Ik wilde ondersteuning voor naasten; mantelzorgers. Gespreksgroepen en informatiebijeenkomsten en hoe mooi is het om daarin samen te werken met Mantelzorg en Meer. Een Dementheek kwam er ook en al draait die nog niet zoals we willen; de basis is er.

Het ontmoetingscentrum is een kenniscentrum dementie met dagbesteding en ondersteuning, precies wat ik wilde en ik doe, ondanks de grootte, nog steeds precies wat ik wilde; ik ben betrokken bij de cliënten. Ik denk mee en doe mee met de ondersteuning. Ik denk en doe mee met de partners. Ik geef leiding aan een team maar ben onderdeel van het team en waar zij van mij leren leer ik van hen. Zo is het ook met stagiaires sport en gezondheid en sociaal werk. Ik vind het leuk om hen iets bij te brengen, bij te dragen aan een stukje ontwikkeling, het houd me scherp!

Ik wil afsluiten met een quote. Toen ik in gesprek was met een relatief jonge vrouw met dementie zij ze ‘we gaan boksen met snotters’. Ik vind het een pracht uitspraak! Snotters willen we eigenlijk niet, we kunnen doen of ze niet bestaan maar we kunnen ze ook zien en tegemoet treden. Boksen kunnen we hier overigens ook!

Ellen Carels Coördinator ontmoetingscentrum  
Helaas zijn er in het Zorgcentrum meerdere medewerkers en een bewoner besmet. Dit is afgelopen weekend gebleken nadat op basis van een positieve testuitslag van een medewerker, uitgebreid getest is op de afdeling van betrokkene. Wij gaan de komende twee weken meer strikte maatregelen nemen om de kans op verdere besmetting in het huis zo klein mogelijk te maken. Dit betekent concreet: Voor alle bewoners in het Zorgcentrum komen in de dossiers extra observatie punten bij mogelijke corona verschijnselen. De zorg-medewerkers zullen dagelijks op de aandachtspunten rapporteren. En bij twijfel wordt de behandelend arts geraadpleegd en kan een test worden uitgevoerd. Algemene aandachtspunten Het Zorgcentrum sluit per direct de deuren voor bezoek, leveranciers etc. om zo een eventuele verdere verspreiding tegen te gaan.
 • De sluiting zal in ieder geval van toepassing zijn in de komende twee weken tot 12 oktober;
 • De bewoners blijven allen op hun eigen afdeling, dit houdt in:
 • De bewoners van de Kleine Poel en Grote Poel apart;
 • De bewoners van de 1e etage en 2e etage blijven op de eigen verdieping;
 • De activiteiten vinden plaats op de eigen afdeling;
 • De maaltijden vinden plaats op de eigen afdeling, het restaurant is gesloten;
 • Helaas vragen wij het bezoek om twee weken niet te komen, tenzij bij wijze van uitzondering andere afspraken met het afdelingshoofd zijn gemaakt;
 • De medewerkers werken met beschermende middelen om onderlinge besmetting van bewoners en medewerkers te voorkomen;
 • Alle overleggen en bijeenkomsten in het Zorgcentrum worden geannuleerd;
 • De tussendeur naar Rozenholm is dicht, geen doorloop van medewerkers of cliënten;
 • Geen inzet paramedici en andere contact-beroepen (kapper, pedicure, mondhygiënist etc.);
 • De vrijwilligers die Tafeltje Dek Je maaltijden rondbrengen, blijven buiten en de kar met maaltijdboxen wordt aan de deur gewisseld.
 • Voor de bewoners van inleun- en aanleunwoningen die naar het restaurant kwamen, komt de maaltijd weer aan huis.
Wij vinden het erg spijtig dat wij nu tot deze maatregelen moeten besluiten. Het corona virus is helaas binnen de muren van het Zorgcentrum, zoals in heel Aalsmeer meer besmettingen voor komen. Wij hopen door de genoemde maatregelen de verdere ontwikkeling van besmettingen zo veel mogelijk in te perken. Zodra wij zien dat versoepeling mogelijk is, zullen we u hierover berichten. Wij hopen op uw medewerking en begrip bij de uitvoering van deze acties.

Update coronavirus 21 september 2020

  Aanpassing van de afspraken vanwege het coronavirus Aalsmeer valt binnen de regio Amsterdam/ Amstelland en wij zijn gehouden aan strengere maatregelen, zoals vrijdag 18 september bij de persconferentie benoemd is. Het aantal besmettingen in Aalsmeer en omgeving is de afgelopen weken toegenomen. Wij vragen iedereen om zijn/ haar verantwoordelijkheid te nemen. En wij vragen uw medewerking om te komen tot een verstandige uitwerking van de noodzakelijke maatregelen. Om te komen tot afspraken, maken wij de afweging tussen enerzijds ‘kwaliteit van leven en welbevinden’ en anderzijds ‘veiligheid en de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken’, in lijn met adviezen van onze koepelorganisatie Actiz. Zij benoemen als uitgangspunten voor bezoek en sociale contacten:
 1.    Balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor zowel: –         de bewoner en de naasten, –         de vrijwilliger en de (zorg-)professional
 2. Geen landelijke bezoekbeperking, maar maatwerk per organisatie.
 3. Het plan heeft betrekking op de drie verschillende situaties: a) Waakzaam, een beheersbare situatie, weinig besmettingen; b) Zorgelijk, een negatieve ontwikkeling van het aantal besmettingen.Maatwerk is nodig. Preventieve maatregelen gewenst; c) Ernstig, hard ingrijpen is nodig.
 4. Bezoek en sociaal contact zijn essentieel; wij gaan uit van contact met de dierbare, tenzij….
 5. Zorgvuldige besluitvorming; bespreken met bewoner en naasten welke afspraken passen bij: –          de bewoner, de naasten, de andere bewoners op de afdeling –          en de medewerkers, inclusief vrijwilligers.
 6. Duidelijke communicatie. Wij gebruiken middelen zoals: persoonlijke toelichting, updates via de brief, mail, website/ familienet/ facebook.
  Zolang er geen besmettingen in onze organisatie zijn, hanteren wij extra maatregelen die betrekking hebben op de situatie: zorgelijk. Dit betekent dat:
 • iedereen preventief een mondneusmasker draagt, wanneer de onderlinge afstand minder is dan 1,5 m. Dit geldt voor bezoek, medewerkers en vrijwilligers.
 • Daarnaast beperken wij zo veel mogelijk het aantal onderlinge contacten.
 • En het is mogelijk dat we de zorg beperkt afschalen of de zorg wat later bieden dan gebruikelijk, wanneer het aantal medewerkers in een team laag is (bijvoorbeeld vanwege ziekte/ testen).
  Voor bewoners Zorgcentrum gaan de volgende afspraken gelden:
 • De bewoners blijven bij voorkeur op hun afdeling en gaan niet door het huis wandelen;
 • Het restaurant blijft open voor bewoners Zorgcentrum en een beperkt aantal bezoekers uit de in- en aanleun woningen. En tussen bewoners van verschillende afdelingen wordt 1,5 m. afstand gehouden.
 • Buiten de afdeling (in de tuin, op terras ed.) hebben de bewoners uitsluitend contact met de bewoners van de eigen afdeling/ de eigen vaste bezoekers/ vaste medewerkers of vrijwilligers van de afdeling;
 • Wanneer een bewoner met een vaste bezoeker naar een ander adres gaat, dragen beiden in de auto een mondneusmasker en hanteren op het andere adres de RIVM maatregelen;
 • Wanneer een bewoner het dorp inloopt, draagt deze een mondneusmasker. De bewoner is zelf verantwoordelijk voor aanschaf en gebruik van het mondneusmasker en voor het afstand houden van anderen.
  Voor cliënten in de Thuiszorg en inwoners van inleun- en aanleunwoningen:
 • Probeer het aantal contacten te beperken;
 • Medewerkers van de (thuis-)zorg zullen een mondneusmasker dragen wanneer zij u helpen en dichterbij u komen dan 1,5 m;
 • Veel activiteiten komen te vervallen, vanwege de noodzaak om onderlinge contacten te beperken. Bij twijfel kunt u bellen naar de desbetreffende locatie zoals Zorgcentrum, Wijkpunt, Irene etc.
 • Wanneer u in de auto met een ander meerijdt, draag dan b.v.k. een mondneusmasker en let op de RIVM maatregelen;
 • Wanneer u het dorp inloopt, draagt s.v.p. een mondneusmasker en houd afstand van anderen.
  Voor bezoekers in het Zorgcentrum:
 • Zorgcentrum Aelsmeer streeft naar maximaal 3 vaste bezoekers per bewoner, om het aantal contacten per bewoner te beperken;
 • De 1e contactpersoon stemt met de bewoner en afdelingshoofd of EVV-er af wie de 3 vaste bezoekers zijn; dit wordt in het zorgplan genoteerd;
 • De bezoeker noteert bij bezoek bij de entree de naam en telefoonnummer om zo nodig bij contact onderzoek gebeld te kunnen worden;de lijst wordt na 10 dagen vernietigd.
 • Het bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner;
 • De bezoeker draagt een mondneusmasker in het Zorgcentrum;
  Wij hopen het virus weg van cliënten, medewerkers en anderen te houden. Dit vraagt van ons allemaal om verstandig om te gaan met de sociale contacten en hygiëne maatregelen, hoe moeilijk dat soms ook is.