Erkenning vanuit de OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft het corona beleid van de afgelopen twee jaar geëvalueerd. Zij benoemen onder andere dat in de langdurige zorg en in de verpleeghuizen in het begin van de corona crisis onvoldoende aandacht was voor de kwetsbare ouderen, hun naasten en alle betrokken medewerkers.

Het is goed dat er nu erkenning komt voor deze hele zware tijd, zowel voor de bewoners die geen bezoek konden ontvangen in die eerste corona-tijd als voor alle collega’s die enorm hard hebben gewerkt en daarbij geen afstand konden houden en geen beschermende kleding hadden.

Nog steeds is bij veel collega’s de zware corona tijd een lastig onderwerp, probeer er met elkaar over te praten, dat kan opluchten. En wanneer je denkt dat je meer hulp nodig hebt bij het verwerken, laat dit dan ook weten aan je leidinggevende of een vertrouwde collega.

Dankzij veel attenties en activiteiten vanuit het dorp Aalsmeer hebben inwoners en ondernemers  (vooral) in het voorjaar 2020 duidelijk laten zien dat ze aan ons hebben gedacht, dat is zeer gewaardeerd.

En ook nu is er aandacht voor de Helden in de Zorg. In het Oude Raadhuis in Aalsmeer is vanaf zondag 20 februari tot en met 3 april een tentoonstelling als ode aan alle harde werkers in deze tijd. Ook vanuit onze organisatie zijn collega’s op de foto gezet en vertegenwoordigen zij ons als Held in de Zorg. Ga gerust eens kijken.

En namens Corrie van Breemen en Erwin van de Griek spreek ik graag mijn waardering uit voor alle collega’s van onze organisatie Zorgcentrum Aelsmeer, jullie zijn echt helden!!

Met vriendelijke groet,

Ellen Meily

Nieuw kantoor voor Thuiszorg Aalsmeer

We hebben de huurovereenkomst getekend voor een kantoor voor Thuiszorg Aalsmeer in Zuydveste!

Tentoonstelling Helden in de Zorg in het Oude Raadhuis

Het is hoog tijd om iedereen die zorg verleent in het zonnetje te zetten, vinden ze bij KCA (Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer). Ze zijn in gesprek gegaan met de kunstenaars van de huidige expositie Beestenboel (t/m 13 februari). Eén van de kunstenaars is Jennifer Bergkamp, wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Nederland in Aalsmeer. Zij maakt mooie portretten van zorgmedewerkers en dit bracht KCA op het idee om daar de volgende tentoonstelling aan te wijden. Het liefst zouden ze alle zorgverleners in Aalsmeer en Kudelstaart een plek geven, maar dat is natuurlijk niet haalbaar.

Vanaf 20 februari komt er een tentoonstelling ‘Helden in de Zorg’ in het Oude Raadhuis met tekeningen of foto’s, die representatief is voor alle collega’s, mantelzorgers enzovoorts. Jennifer Bergkamp (pasteltekeningen) en Erik de Rijk (fotografie) zorgen voor de beelden van deze Helden. Daar komt een kort verhaal bij over wat iemand motiveert om voor anderen te zorgen, hoe corona hun werk beïnvloedt, over bijzondere belevenissen etc. En KCA zal Aalsmeerse inwoners via een publieksactie betrekken, waarbij men zijn of haar zorgheld kan nomineren in de vorm van een tekening, foto, verhaal, gedicht of andere creatieve uiting. De mooiste, ontroerendste inzendingen krijgen ook een plek in de tentoonstelling.

 Verpleeghuis Rozenholm, Zorgcentrum ’t Kloosterhof en Zorgcentrum Aelsmeer hebben elk een aantal medewerkers bereid gevonden om mee te doen. Donderdag 3 februari was Erik in het Zorgcentrum om medewerkers op de foto te zetten. Ook een aantal bewoners heeft hieraan meegewerkt. Erg leuk hoe enthousiast iedereen was.

 

De opening van de tentoonstelling Helden in de Zorg is op zondag 20 februari as. om 12.00 uur in het Oude Raadhuis. Wilma Alink, wethouder zorg en cultuur, en Jos de Blok, directeur Buurtzorg Nederland doen de opening. Uiteraard zijn de geportretteerde medewerkers, directie Zorgcentrum Aelsmeer en de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer ook van harte welkom. (We wachten nog even af of corona maatregelen het aantal deelnemers aan de opening beperkt.)

 

 

 

Inschrijven voor Zuydveste

De initiële inschrijving is per 16 januari gesloten. Bent u toch nog geïnteresseerd in een van de 55 woningen? Schrijft u zich dan in via het onderstaand formulier, dan plaatsen wij u op de reservelijst.

U krijgt na inschrijving direct bericht als bevestiging. Het is wel goed om nu alvast te weten hoe de selectieprocedure verloopt en wat de huisregels zijn. Klik daarom s.v.p. eerst op de groene buttons hieronder, voordat u het formulier invult. We gaan er namelijk vanuit dat u bij inschrijving van beide zaken op de hoogte bent.

Heeft u zich ingeschreven vóór 17 januari? Dan doet uw inschrijving mee met de loting via de notaris. Zodra de notaris met loting de volgorde van toewijzing heeft bepaald, krijgt u een uitnodiging van Huisman | Hoogendoorn Makelaars om langs te komen om uw woningkeuze te bespreken en de huurovereenkomst te tekenen.