Verbouwing en inrichting gesloten afdeling vordert

Op het moment dat u dit leest zal de nieuwbouw bij het zorgcentrum voltooid zijn. Er is dan een fraaie gang gekomen van de ene naar de andere vleugel. Daarmee ontstaat er een gesloten afdeling met veel ruimte voor de zestien mensen die er wonen. Nu de verbouwing klaar is volgt de inrichting. Het werk is dus nog niet af. In april wordt de binnentuin verder aangelegd tot een fraai geheel en binnenshuis wordt de herinrichting ter hand genomen. Beiden luisteren nauw. Wat je vooral wilt creëren is een omgeving die helpend is voor mensen met een enigszins beschadigd brein. Het moet een afdeling worden waar ouderen met dementie zich zodanig prettig voelen, dat het als thuis ervaren wordt en je wilt ook dat de inrichting helpt om zo volwaardig mogelijk te functioneren. De laatste jaren zijn er veel nieuwe inzichten op dat gebied en hebben we advies gevraagd aan enkele specialisten die ons daarbij helpen. Het gaat om een organisatie die Brein Collectief heet. Samen met hen willen we komen tot een optimale inrichting van de gesloten afdeling. Het slot is dat je ook tot een feestelijke ingebruikname wilt komen. Voorlopig mikken we erop dat dat in mei moet kunnen,als alles afgerond is. Dus voorlopig houden we het op een opening, half mei 2016, maar we zullen u natuurlijk nog informeren over het precieze tijdstip.     20151130_100937 20151130_100923 20160404_151208 20160404_151208