Vaccineren in volle gang

In het zorgcentrum is het goede nieuws dat de bewoners onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde dinsdag 23 februari hun 2e prik hebben gehad en bewoners onder behandeling huisarts vandaag hun 1e prik krijgen. En ook veel medewerkers die in het zorgcentrum werken hebben de 2e prik inmiddels gehad.

Bovendien kunnen vanaf volgende week ook de medewerkers in de thuiszorg, huishouding en ontmoetingscentra een uitnodiging voor vaccinatie gaan krijgen. Het is heel fijn dat ook zij nu uitgenodigd gaan worden.

In gesprek met Jusuf Aydin

Klik hier om het hele interview te lezen.

Herdenking overledenen Zorgcentrum Aelsmeer

Vandaag, donderdag 19 november staan wij om 14.30 uur stil bij wie is overleden in het afgelopen jaar. 🌹 Gezien de huidige maatregelen kunnen wij momenteel geen groep uitnodigen om met elkaar samen te zijn. Daarom kiezen wij ervoor om dit jaar op een andere wijze te herdenken. 


Voor het intense verdriet
Heb ik de juiste woorden niet
Maar ik wil je omhelzen
Mijn armen
Om je heen slaan
En je kracht geven
Om door te gaan


Op elke afdeling staat een vaas met rode rozen. Aan de rozen zijn kaartje gebonden met de namen van de overledenen. De mensen van wie we het afgelopen jaar afscheid namen willen we graag met eerbied noemen. Tussen alle rode rozen zit ook nog een witte roos. Deze witte roos staat symbool voor mensen die we ook missen, waar we veel verdriet van hebben, maar wiens naam we in de herdenking niet noemen. Omdat het geen bewoner was, maar iemand in eigen kring die in uw hart meedraagt, waar we bij deze gelegenheid ook aan moeten denken. Met de medewerkers op de afdeling noemen wij de namen en halen samen herinneringen op.Wij hopen zo met elkaar verbonden te zijn, ondanks de afstand. Brand u ook samen met ons een kaarsje?

Herdenking overledenen Zorgcentrum Aelsmeer

In het Zorgcentrum Aelsmeer hebben wij de gewoonte om twee keer per jaar stil te staan bij wie overleden zijn. Normaal gesproken nodigen wij hierbij de familie en naasten uit om deel te nemen aan de herdenkingsbijeenkomst.

Gezien de huidige maatregelen kunnen wij momenteel geen groep uitnodigen om met elkaar samen te zijn. Daarom kiezen wij ervoor om dit jaar op een andere wijze te herdenken. Op donderdagmiddag 19 november zullen we tussen 14.30 uur en 15.00 uur op iedere afdeling een roos met naam in een vaas plaatsen en een kaarsje aansteken voor wie in de voorgaande maanden overleden is. Met de medewerkers op de afdeling noemen wij de namen en halen samen herinneringen op aan de tijd dat de overledene bewoner bij ons in het Zorgcentrum woonde. Wanneer u op hetzelfde moment bij u thuis ook een kaarsje aansteekt, kunnen we ondanks de afstand met elkaar verbonden zijn.

Op Facebook en Instagram, zullen we ook een foto en symbool plaatsen wanneer wij met elkaar stil staan bij de overledenen. Wij denken op deze manier ons respect te kunnen tonen en met elkaar te kunnen gedenken en de overledenen in onze herinnering te laten zijn.

Boksen met snotters

In 2007 kreeg ik de kans om in Aalsmeer iets op te zetten voor thuiswonende mensen met dementie en hun partners. In Hoofddorp was ik toentertijd coördinator van een ontmoetingsgroep en ik wilde dat dolgraag ook in mijn eigen woonplaats. Ik had zoveel plannen en ik kreeg alle ruimte vanuit het bestuur van zorgcentrum Aelsmeer. Mijn doel was een plek in Aalsmeer waar alle aandacht uitgaat naar mensen met hersenschade. Als eerste wilde ik een team die er hetzelfde in stond als ik; mensen hebben een diagnose dementie, ze zijn hun ziekte niet. Wie is die persoon? Kan ik me verbinden met wie hij altijd geweest is en wat hij vanuit zijn hart wil? Kan ik een ingang vinden waardoor iemand weer kwaliteit van leven ervaart? Een van de belangrijke uitgangspunten is een cliënt echt te zien en daarop in te spelen! Dat team is er gekomen. Ook wilde ik ruimte om buiten de lijntjes te kleuren. Er moet structuur zijn maar niets mag helemaal vast staan. Zoals ieder mens een eigen karakter heeft is de behoefte van mensen met een hersenziekte ook verschillend. Waar liggen kansen en mogelijkheden? Zo ontstonden meerdere groepen dagbesteding en 2 inloopcentra (Aalsmeer en Rijsenhout). Ik wilde ondersteuning voor naasten; mantelzorgers. Gespreksgroepen en informatiebijeenkomsten en hoe mooi is het om daarin samen te werken met Mantelzorg en Meer. Een Dementheek kwam er ook en al draait die nog niet zoals we willen; de basis is er.

Het ontmoetingscentrum is een kenniscentrum dementie met dagbesteding en ondersteuning, precies wat ik wilde en ik doe, ondanks de grootte, nog steeds precies wat ik wilde; ik ben betrokken bij de cliënten. Ik denk mee en doe mee met de ondersteuning. Ik denk en doe mee met de partners. Ik geef leiding aan een team maar ben onderdeel van het team en waar zij van mij leren leer ik van hen. Zo is het ook met stagiaires sport en gezondheid en sociaal werk. Ik vind het leuk om hen iets bij te brengen, bij te dragen aan een stukje ontwikkeling, het houd me scherp!

Ik wil afsluiten met een quote. Toen ik in gesprek was met een relatief jonge vrouw met dementie zij ze ‘we gaan boksen met snotters’. Ik vind het een pracht uitspraak! Snotters willen we eigenlijk niet, we kunnen doen of ze niet bestaan maar we kunnen ze ook zien en tegemoet treden. Boksen kunnen we hier overigens ook!

Ellen Carels Coördinator ontmoetingscentrum