Groot resultaat ‘meer opleiden’!

Sectorplan plus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is er onder andere op gericht om werkgevers in Zorg en Welzijn een extra impuls te geven om meer mensen op te leiden in deze branche door middel van subsidie.

Ook wij doen daar aan mee en hebben in regionaal verband afspraken gemaakt om met elkaar te zorgen dat het tekort qua personele bezetting teruggedrongen wordt. Niet alleen richten we ons op opleiden maar ook denken we met elkaar na over hoe we uitstroom kunnen voorkomen, mensen vanuit andere sectoren naar de onze kunnen toeleiden en hoe er met zorginnovaties op een andere manier zorg verleend kan worden. Het aantal herintreders en zij-instromers (mensen die vanuit andere sectoren een opleiding in de zorg gaan volgen) is sinds de start van dit traject in de regio meer dan verdubbeld!

Terug naar het opleiden, dat is binnen onze organisatie een belangrijk onderdeel en het resulteert dit jaar in een grote groep gediplomeerden! Dit jaar is de verwachting dat we tien nieuwe beroepsbeoefenaars hebben opgeleid die bij ons blijven werken. Eén helpende, zeven verzorgenden en twee verpleegkundigen!

   

Opening Wijkpunt Voor Elkaer

Gelukkig is er goed nieuws en kunnen landelijk de versoepelingen verder worden ingezet. Bij het Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ betekent dit dat we blij zijn dat we het restaurant weer kunnen openen voor bezoekers. Wij gaan vanaf maandagmorgen 7 juni weer open. Binnen gelden nog wel de maatregelen zoals: bij binnenkomst vraagt de gastvrouw/ -heer of u geen klachten hebt die bij corona kunnen voorkomen en kijkt de gastvrouw/ -heer of er voldoende zitplaatsen zijn aan de tafels; tijdens het lopen draagt u een mondkapje – deze mag u af doen wanneer u aan tafel zit; onderling 1,5 meter houden; vaak handen wassen.

Restaurant: • Het Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ is op maandag tot en met vrijdag vanaf 10.00 uur open voor een kop koffie of thee. Om 11.30 uur gaat de gastvrouw/ -heer de lunch voorbereiden en kan dan geen bestelling meer opnemen. Er kunnen in juni maximaal 20 personen tegelijk binnen zijn voor koffie/ thee. • Tussen 12.00 en 13.00 uur serveren we de warme maaltijden, zoals via Tafeltje Dek je geleverd. Er kunnen bij de warme maaltijd maximaal 15 personen deelnemen.

Vooraf vragen wij u om een aanmelding, die ruim 24 uur van te voren wordt doorgegeven. De keuken van het Zorgcentrum Aelsmeer levert de vers bereide maaltijden aan. U heeft de keuze uit het menu met 2 verschillende maaltijden/ dag. De aanvraag met de menukaart kan via de gastvrouw van het Wijkpunt worden gemeld. Helaas is in juni de lunchkaart nog niet beschikbaar voor een broodje ed. Wij zullen geen maaltijden meer aan huis leveren.

Activiteiten: • Maandagmorgen en donderdagmorgen activiteiten om 10.00 en 11.00uur: Maandag: geheugentraining en buiten wandelen met begeleiding; Donderdag: buiten wandelen met begeleiding. Wij hopen eind juni verder open te gaan en meer mogelijkheden te bieden. Dit hangt samen met de landelijke versoepelingen.

 

Herdenking overledenen Zorgcentrum Aelsmeer

Afgelopen dinsdag 1 juni hebben we om 15.00 uur stil gestaan bij wie het afgelopen jaar is overleden 🌹 Gezien de huidige maatregelen kunnen wij momenteel geen groep uitnodigen om met elkaar samen te zijn. Daarom kiezen wij ervoor om dit jaar op een andere wijze te herdenken. 


Voor het intense verdriet
Heb ik de juiste woorden niet
Maar ik wil je omhelzen
Mijn armen
Om je heen slaan
En je kracht geven
Om door te gaan


Op elke afdeling stond een vaas met rode rozen. Aan de rozen waren kaartjes gebonden met de namen van de overledenen. De mensen van wie we het afgelopen jaar afscheid namen hebben we met eerbied benoemd. Tussen alle rode rozen zat ook nog een witte roos. Deze witte roos staat symbool voor mensen die we ook missen, waar we veel verdriet van hebben, maar wiens naam we in de herdenking niet werd benoemd. Omdat het geen bewoner was, maar iemand in eigen kring die in uw hart meedraagt, waar we bij deze gelegenheid ook aan moeten denken. Met de medewerkers op de afdeling werden de namen benoemd en werden er mooie herinneringen opgehaald.

Tafeltje Dek Je bezorgers gezocht

Sinds 1976 bestaat er in de gemeente Aalsmeer de mogelijkheid om thuis een warme maaltijd te krijgen via Tafeltje Dek Je. Deze voorziening is voor ouderen, zieken en gehandicapten die niet in staat zijn zelf hun maaltijd te verzorgen. Deze maaltijden worden bereid in de keuken van Zorgcentrum Aelsmeer en de gebruikers krijgen elke dag (maandag tot en met zaterdag) een verse maaltijd bezorgd. Deze maaltijden worden in een warmhoudbox door vrijwilligers bij de gebruikers thuisgebracht.

Voor de maanden juni tot en met september is Tafelje Dek Je dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het rondbrengen van de maaltijden. Vooral op de dinsdag, donderdag en zaterdag is er een tekort. Mocht u zich willen aanmelden als vrijwilliger voor Tafeltje Dek Je dan bent u van harte welkom. Door éénmaal in de vier weken op drie dagen een uur beschikbaar te zijn, kunt u anderen op een geweldige manier van dienst zijn. De vrijwilliger ontvangt een autovergoeding van 3,50 euro per bezorgdag en is tevens tijdens het rondbrengen van de maaltijden verzekerd. De vrijwilligers van Tafeltje Dek Je hopen dat u wilt meewerken om deze onmisbare voorziening veilig te stellen.Voor vragen en aanmeldingen is Sandra de Jong bereikbaar via sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl of bel 0297-326050.

Restaurant geopend!Ook in het zorgcentrum kunnen we gelukkig steeds meer de beperkingen opheffen welke door Covid19 zijn ontstaan. De afgelopen tijd aten de bewoners op hun kamer of in de huiskamer op de afdeling. Vanaf vandaag is ons restaurant weer geopend voor de bewoners. Weer met elkaar in een gezellige omgeving de warme maaltijd nuttigen. Natuurlijk nog wel met enkele voorwaarden maar toch… Fijn dat het weer kan.