Het corona virus vraagt van ons allemaal om telkens opnieuw een afweging te maken tussen enerzijds ‘kwaliteit van leven en welbevinden’ en anderzijds ‘de veiligheid om de kans op besmetting zo klein mogelijk’ te maken. Bij de afweging maken we gebruik van landelijke ervaring en expertise. Het corona virus is lastig en ongrijpbaar, tegelijkertijd een wereldwijd probleem. Laten we er het beste van maken in deze tijd. Daarom vragen wij aan iedereen om zijn/ haar verantwoordelijkheid te nemen. Als organisatie vragen wij de medewerking van bewoners, cliënten en hun naasten om te komen tot een verstandige uitwerking.


Update corona maatregelen Zorgcentrum Aelsmeer                                                                                                                                                                                      maandag 18 januari 2021

 

In deze update 2 verschillende mededelingen:

Vaccinaties

 • Volgende week kunnen de bewoners zorgcentrum die onder behandeling zijn van de specialist ouderengeneeskunde worden gevaccineerd! Een mooie stap in het vaccineren.

 

 • Voor de bewoners zorgcentrum onder behandeling van de huisarts wachten we nog even af wanneer de vaccinaties kunnen starten. Dit zal vermoedelijk in februari zijn. Eerst voor de bewoners in het Zorgcentrum en wat later voor de ouderen die thuis wonen.

 

 • Veel medewerkers die intramuraal werken geven al gehoor aan de uitnodiging voor vaccinatie, de vaccinatie bereidheid is hoog. Dit zal er op termijn toe leiden dat het risico op wederzijdse besmetting afneemt. Goed nieuws.

 

 • Voor de medewerkers die in de Thuiszorg werken en bij de Ontmoetingscentra, wachten we nog af wanneer de uitnodiging verstuurd kan worden. Dit hangt af van het landelijk beleid. Zodra het mogelijk is, wordt de uitnodiging verstuurd. Ook in deze groep lijkt er een hoge vaccinatie bereidheid te zijn.

 

Bezoek en contacten beperken

 • Wij vragen aan iedereen om het aantal bezoeken (in het zorgcentrum) te beperken. Dit verkleint het risico op besmetting. De nieuwe variant van het virus is veel besmettelijker. Ook voor de thuissituatie is het belangrijk het aantal bezoeken en contacten klein te houden.

 

Concreet voor het Zorgcentrum:

 • v.p. per dag maximaal 1 bezoeker per bewoner (in plaats van 2 personen)
 • en in totaal niet meer dan 3 bezoekers per bewoner (in plaats van 5 personen).

 

 • Op iedere afdeling zullen we het aantal onderlinge contacten tussen bewoners en met verschillende medewerkers/ vrijwilligers beperken door per vleugel te gaan werken (cohort). Wanneer de groep mensen die elkaar ontmoet kleiner is, zal een eventuele besmetting ook een kleinere groep bewoners/ medewerkers treffen.

Wij hopen op deze manier de zorg en begeleiding goed te kunnen blijven geven.

 

De andere (hygiëne-) maatregelen blijven van toepassing zoals we eerder hebben gecommuniceerd.

Help ons s.v.p. mee om op deze manier de kans op corona besmetting zo klein mogelijk te houden.

Met elkaar houden we vol en met de vaccinaties komt er licht aan het einde van deze tunnel.

 


Update corona maatregelen Zorgcentrum Aelsmeer                                                                                                                                                                                      donderdag 14 januari 2021

Berichten uit de persconferentie van 12 januari ’21

Omdat er nog steeds veel mensen besmet worden met het corona virus, hebben wij dinsdag bij de persconferentie gehoord dat de strenge lock-down wordt verlengd. De huidige maatregelen blijven van toepassing tot en met 9 februari.

Voor de bewoners in het Zorgcentrum, voor de cliënten thuis, voor de medewerkers en voor alle vrijwilligers veranderen de maatregelen daarom nu niet.

Gelukkig komt er wel licht aan het einde van deze donkere tijd:

 • het vaccineren is begonnen, eerst bij de medewerkers die in het Zorgcentrum werken;
 • En volgende week gaat een aantal grote verpleeghuizen starten met het vaccineren van bewoners die onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde zijn. Op basis van deze ervaringen volgen dan snel de bewoners in andere verpleeghuizen.

Hierbij ook de herhaling van een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Blijf allemaal onderling 1,5 m. afstand houden, vaak handen wassen en

bij klachten: laat je testen en blijf in ieder geval thuis tot de uitslag bekend is.

 • Bezoek is toegestaan, maximaal 2 personen per dag en niet meer dan 5 verschillende personen per week bij een bewoner. En ook hier geldt: houd s.v.p. onderling afstand.

Vaccinaties

De volgorde van vaccineren is landelijk opgesteld. Het doel is de meest kwetsbare mensen het eerst te beschermen, door henzelf te vaccineren en de medewerkers die voor hen zorgen.

De uitnodiging voor vaccinatie van medewerkers is vanaf 4 januari verstuurd, zoals gezegd eerst naar de mensen die in het Zorgcentrum werken en in direct contact komen met bewoners.

Zodra we toestemming krijgen, zullen de uitnodigingen verstuurd worden naar de medewerkers in de Thuiszorg en Ontmoetingscentra. Het is fijn om te horen dat veel collega’s zich laten vaccineren en daarmee zorgen dat verspreiding van het corona virus minder kans krijgt.

Aan de bewoners van het zorgcentrum (of hun 1e contactpersoon) en cliënten thuis zal eerst gevraagd worden of zij toestemming geven voor vaccinatie. Daarna zal het geven van de vaccinaties worden ingepland. Een exacte datum hiervoor is nog niet te geven.

Eerst komen de bewoners die onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde zijn en daarna de bewoners die door de huisarts medisch behandeld worden. De keuze voor een vaccin en de volgorde van vaccineren zijn landelijk bepaald. Wij houden dit zorgvuldig in de gaten en informeren iedereen zodra meer duidelijk is.

‘De Engelse variant’ van het corona virus

Landelijk is er veel bezorgdheid dat ‘de Engelse variant’ van het corona virus ook in onze omgeving opduikt. Dit virus is veel besmettelijker en kan er toe leiden dat meer mensen snel ziek worden, er is niet gezegd dat mensen ernstiger ziek worden. In onze organisatie bekijken we het draaiboek (ook van collega instellingen) hoe we eventueel de zorg en begeleiding moeten afschalen wanneer veel medewerkers zich ziek melden. Wij hopen niet dat dit nodig is maar bereiden ons wel voor. Help ons allemaal mee door de algemene- en hygiëne maatregelen goed te volgen.

Avondklok: indien dit van toepassing wordt, zullen we informatie versturen over de consequenties.

 


Update corona maatregelen Zorgcentrum Aelsmeer                                                                                                                                                                                                    dinsdag 5 januari 2021 

Allereerst wensen wij u: een heel goed, gezond en gezellig 2021 !!

Laten we er samen voor zorgen dat we in goed overleg een fijn jaar tegemoet gaan en hopelijk weer op een normale manier contact kunnen hebben, wanneer de vaccinaties ons helpen.

Hierbij een update rond corona zaken.

De feestdagen zijn over het algemeen goed verlopen. Veel cliënten en bewoners hebben familie kunnen zien en met elkaar is er veel aandacht besteed aan de gezelligheid, ook in de teams en op de afdelingen. En dankzij alle werkers is er ook bij mensen die veel alleen zijn, toch af en toe even iemand binnen gelopen en de stilte tijdelijk doorbroken. Dank hiervoor.

Deze week zullen wij extra aandacht besteden aan mogelijke klachten of er geen besmettingen zijn ontstaan. De extra bezoekjes en contacten vergroten het risico van onderlinge besmetting en dit vraagt van iedereen om goed op klachten, kuchen, koorts ed. te letten. En bij twijfel: testen.

Het is nog steeds een periode van ‘strenge lock-down’, blijf elkaar helpen om de maatregelen goed na te volgen, zoals: handhygiëne, afstand houden en drukte vermijden.

Zorgcentrum:

Op de 1e etage zijn alle bewoners nog in quarantaine en de medewerkers in PBM aan het werk. Vorige week waren er helaas nog enkele positieve test uitslagen. Gelukkig zijn gisteren bij het preventief testen van alle bewoners en medewerkers op de 1e etage geen nieuwe besmettingen gezien. We blijven waakzaam en uitleggen dat de maatregelen noodzakelijk zijn.

Overige afdelingen, locaties en teams

Op de overige locaties en teams zien we op dit moment gelukkig geen nieuwe besmettingen.

Vaccinaties

Maandag 4 januari (gisteren) is aan alle medewerkers die intramuraal met cliënten in contact kunnen komen, een uitnodiging gestuurd. In de brief staat uitleg hoe de medewerker zichzelf voor vaccinatie kan aanmelden. Zodra het mogelijk is zullen alle collega’s in de thuiszorg ook de uitnodiging ontvangen, het is niet precies duidelijk wanneer dat volgt, we houden de informatie in de gaten.

Voor de bewoners van het Zorgcentrum is een brief opgesteld of zij wel/ niet een vaccinatie willen.   Er zal een onderscheid zijn tussen bewoners met behandeling door de arts ouderengeneeskunde en door de huisarts. We proberen het goed op elkaar af te stemmen. En wanneer voor bewoners de vaccinatie komt, laten we dit zo snel mogelijk weten. Naar verwachting kan dit in februari starten.

Voor de ouderen in de wijk is nog geen bericht voor een oproep. Dit zal voornamelijk via de huisartsen worden georganiseerd. Naar verwachting zal dit vanaf maart starten.

Algemene maatregelen vanwege corona                                           

In de periode van 15 december – 19 januari geldt een strenge lockdown, bedoeld om besmettingen van het corona virus tegen te gaan. Dit is nodig vanwege het hoge aantal besmettingen landelijk.

Voor de ouderenzorg en het verpleeghuis zijn geen aparte maatregelen benoemd, wij vragen echter wel extra medewerking van cliënten, hun naasten en bezoek en onze medewerkers incl. vrijwilligers. Het belangrijkste aandachtspunt is het aantal contacten beperken.

 

Voor iedereen (bewoners/ cliënten, bezoekers, medewerkers, vrijwilligers) blijft van toepassing:

 • Onderling 1,5 m. afstand bewaren, zowel tussen bewoners als medewerkers en bezoekers;
 • Vermijd drukke plaatsen en beperk het bezoek aan winkels, laat bij voorkeur de kinderen boodschappen doen voor ouderen;
 • Regelmatig handen wassen;
 • In het Zorgcentrum, Thuiszorg en Ontmoetingscentrum draagt iedereen een mondkapje; bij wijze van uitzondering een face shield gebruiken – indien geen contact met bewoners;
 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen (voor medewerkers in overleg met je leidinggevende).

Voor het bezoek aan het Zorgcentrum:

 • Per dag mogen 2 personen op bezoek komen bij een bewoner;
 • Wij vragen bewoners om niet meer dan 5 verschillende personen op bezoek te laten komen in de komende weken. Dus s.v.p. onderling afstemmen om het aantal contacten te beperken.
 • De bezoekers houden zich aan de geldende maatregelen:
  • Registratie bij de receptie bij binnenkomst;
  • Bezoek gaat rechtstreeks naar de kamer van de bewoner;
  • Ook kinderen onder de 12 jaar blijven op de kamer van de bewoner.
  • Op de kamer s.v.p. 1,5 m. afstand houden, mondmasker dragen, handen wassen en bij klachten: niet komen!

Voor bewoners in het Zorgcentrum

 • De bewoners kunnen op de eigen afdeling rondlopen, wel s.v.p. onderling voldoende afstand houden, een mondkapje is niet persé nodig;
 • Als een bewoner van de afdeling weg gaat dan s.v.p. wel een mondkapje op;
 • De maaltijden en activiteiten vinden plaats op de eigen afdeling;
 • De medewerkers en vrijwilligers werken zoveel mogelijk op de eigen afdeling;
 • Fysiotherapie, ergotherapie en andere paramedici kunnen cliënten op de kamer behandelen; de oefenzaal voor de fysiotherapie, Rozenholm, nu niet gebruiken.
 • Naar de winkel bij voorkeur niet, tenzij echt noodzakelijk en dan op een rustig tijdstip.

Vanaf 1 december mogen bewoners beperkt met een naaste (de kinderen) mee in de auto om bij de ander thuis op bezoek te gaan, hierbij wel de landelijke maatregelen naleven en het aantal contacten beperken. In de auto s.v.p. een mondkapje dragen en op het huisadres maximaal 2 bezoekers naast de vaste gezinsleden.

Kapper: de kapper in het Zorgcentrum is gesloten en ook kappers ‘van buiten’ zijn tijdens de strenge lockdown niet welkom bij bewoners op de kamer.

Verhuizen naar het Zorgcentrum: Nieuwe bewoners zijn welkom wanneer zij negatief getest zijn (vlak voor de verhuizing) en gaan eerst  in quarantaine; na 5-6 dagen volgt opnieuw een test.

Voor het leeghalen van een kamer maximaal 2 personen inzetten en proberen alles op 1 dag te  organiseren om heen en weer lopen te beperken.

Thuiszorg:

 • De thuiszorg door de verpleging, verzorging en de hulp bij het huishouden kan worden gedaan, met de afgesproken maatregelen;
 • Bij twijfel over een mogelijke besmetting van de cliënt of een huisgenoot: s.v.p. direct de planning informeren om voorzorgsmaatregelen te nemen.
 • Bij een besmetting van de cliënt of huisgenoot: vindt door de verpleging/ verzorging alleen noodzakelijke zorg plaats met volledige beschermende kleding;
 • Bij een besmetting van de cliënt of huisgenoot: wordt de huishoudelijke hulp uitgesteld.

Ontmoetingscentrum Irene en Inloop Rijsenhout:

 • De inloop en dagbesteding zijn op afspraak, wanneer een bezoeker zich afmeldt komt er geen andere bezoeker voor in de plaats om het aantal personen beperkt te houden;
 • Iedereen houdt zich aan de onderlinge afstand en de groepsgrootte is aangepast.

Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart

 • Het restaurant blijft gesloten voor maaltijden en activiteiten;
 • De gastvrouwen/ -heer bezorgen aan bewoners maaltijden van Tafeltje Dek Je.

Testen voor medewerkers met klachten

 • Bij klachten overleg je telefonisch met je leidinggevende;
 • Kom op het tijdstip dat de cliënten administratie doorgeeft om een goede doorstroming te houden bij het testen.
 • Op maandag en donderdag kunnen medewerkers worden getest, en eventueel bewoners van het Zorgcentrum op indicatie van de arts.

Thuiswerken

Medewerkers met een ‘kantoorbaan’ vragen we om 50% thuis te werken en in ieder geval 1 dag/ week op de werkplek te zijn. Ook hiervoor geldt, het aantal contacten beperken.


Update Corona virus dinsdag 15 december ’20 

Maatregelen vanwege de volledige lockdown                                                    

Helaas hebben we in de periode van 15 december – 19 januari te maken met een strenge lockdown, bedoeld om besmettingen van het corona virus tegen te gaan. Dit is nodig geworden vanwege de toename van het aantal besmettingen landelijk.

Voor de ouderenzorg en het verpleeghuis zijn geen aparte maatregelen benoemd, wij vragen echter wel extra medewerking van cliënten, hun naasten en bezoek en onze medewerkers incl. vrijwilligers.

Het belangrijkste aandachtspunt is het aantal contacten beperken.

Voor iedereen (bewoners/ cliënten, bezoekers, medewerkers, vrijwilligers) blijft van toepassing:

 • Onderling 1,5 m. afstand bewaren, zowel tussen bewoners als medewerkers en bezoekers;
 • Vermijd drukke plaatsen en beperk het bezoek aan winkels, laat bij voorkeur de kinderen boodschappen doen voor ouderen;
 • Regelmatig handen wassen;
 • In het Zorgcentrum, Thuiszorg en Ontmoetingscentrum draagt iedereen een mondkapje; bij wijze van uitzondering een face shield gebruiken – indien geen contact met bewoners;
 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen (voor medewerkers in overleg met je leidinggevende).

Voor het bezoek aan het Zorgcentrum:

 • Per dag mogen 2 personen op bezoek komen bij een bewoner;
 • Wij vragen bewoners om niet meer dan 5 verschillende personen op bezoek te laten komen in de komende weken. Dus s.v.p. onderling afstemmen om het aantal contacten te beperken.
 • De bezoekers houden zich aan de geldende maatregelen:
  • Registratie bij de receptie bij binnenkomst;
  • Bezoek gaat rechtstreeks naar de kamer van de bewoner;
  • Ook kinderen onder de 12 jaar blijven op de kamer van de bewoner.
  • Op de kamer s.v.p. 1,5 m. afstand houden, mondmasker dragen, handen wassen en bij klachten: niet komen!

Voor bewoners in het Zorgcentrum

 • De bewoners kunnen – met uitzondering 1e etage – op de eigen afdeling rondlopen, wel s.v.p. onderling voldoende afstand houden, een mondkapje is niet persé nodig;
 • Als een bewoner van de afdeling weg gaat dan s.v.p. wel een mondkapje op;
 • De maaltijden en activiteiten vinden plaats op de eigen afdeling;
 • De medewerkers en vrijwilligers werken zoveel mogelijk op de eigen afdeling;
 • Fysiotherapie, ergotherapie en andere paramedici kunnen cliënten op de kamer behandelen; de oefenzaal voor de fysiotherapie, Rozenholm, nu niet gebruiken.
 • Naar de winkel bij voorkeur niet, tenzij echt noodzakelijk en dan op een rustig tijdstip.

Testen 1e etage

Op de 1e etage van het Zorgcentrum worden vandaag alle medewerkers en bewoners getest. Er is gisteren een medewerker positief getest en we zoeken uit of er misschien meer mensen besmet zijn. In afwachting van de uitslagen zijn bewoners op de eigen kamer en wordt PBM gebruikt in de zorg.

Vanaf 1 december mogen bewoners beperkt met een naaste (de kinderen) mee in de auto om bij de ander thuis op bezoek te gaan, hierbij wel de landelijke maatregelen naleven en het aantal contacten beperken. In de auto s.v.p. een mondkapje dragen en op het huisadres maximaal 2 bezoekers naast de vaste gezinsleden. Tijdens de kerstdagen en jaarwisseling max. 3 bezoekers.

Kapper: de kapper in het Zorgcentrum is gesloten en ook kappers ‘van buiten’ zijn tijdens de strenge lockdown niet welkom bij bewoners op de kamer.

Verhuizen naar het Zorgcentrum:

Nieuwe bewoners zijn welkom wanneer zij negatief getest zijn (vlak voor de verhuizing) en gaan eerst  in quarantaine; na 5-6 dagen volgt opnieuw een test. Voor het leeghalen van een kamer maximaal 2 personen inzetten en proberen alles op 1 dag te  organiseren om heen en weer lopen te beperken.

Thuiszorg:

 • De thuiszorg door de verpleging, verzorging en de hulp bij het huishouden kan worden gedaan, met de afgesproken maatregelen;
 • Bij twijfel over een mogelijke besmetting van de cliënt of een huisgenoot: s.v.p. direct de planning informeren om voorzorgsmaatregelen te nemen.
 • Bij een besmetting van de cliënt of huisgenoot: vindt door de verpleging/ verzorging alleen noodzakelijke zorg plaats met volledige beschermende kleding;
 • Bij een besmetting van de cliënt of huisgenoot: wordt de huishoudelijke hulp uitgesteld.

Ontmoetingscentrum Irene en Inloop Rijsenhout:

 • De inloop en dagbesteding zijn op afspraak, wanneer een bezoeker zich afmeldt komt er geen andere bezoeker voor in de plaats om het aantal personen beperkt te houden;
 • Iedereen houdt zich aan de onderlinge afstand en de groepsgrootte is aangepast.

Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart

 • Het restaurant blijft gesloten voor maaltijden en activiteiten;
 • De gastvrouwen/ -heer bezorgen aan bewoners maaltijden van Tafeltje Dek Je.

Vaccinatie

We hopen dat de vaccinaties snel beschikbaar komen om ons en anderen te beschermen tegen besmettingen en weer meer naar een normale samenleving te gaan. Op dit moment weten we echter nog niet wanneer en welk vaccin beschikbaar komt en wie dan worden opgeroepen. De vaccinatie zal niet verplicht worden en we zullen informatie verstrekken, zodra er meer bekend is.


Update coronavirus donderdag 3 december 2020

In deze update de informatie over maatregelen die we in december zullen hanteren, tenzij een verandering nodig is vanwege besmettingen. In het Zorgcentrum zullen nieuwe informatie posters worden opgehangen.

Het aantal besmettingen met het corona-virus lijkt landelijk ongeveer gelijk te blijven, wel op een te hoog niveau. Gelukkig zien we de afgelopen 2 weken in Aalsmeer dat er minder besmettingen zijn.

Vaccinatie: landelijk vindt intensief overleg plaats om beschikbare vaccinaties zo snel als mogelijk te kunnen gaan gebruiken. De ouderen (in verpleeghuizen) krijgen voorrang. En ook de medewerkers in de ouderenzorg zullen snel toegang krijgen tot vaccinatie. Maar de werkwijze om dit uit te voeren is landelijk nog niet rond. Zodra we meer weten, zullen we dit doorgeven en gaan organiseren.

Algemeen: voor iedereen (medewerkers, bezoekers, cliënten) geldt:

 • Onderling 1,5 m. afstand bewaren, zowel tussen bewoners als medewerkers en bezoekers;
 • Vermijd drukke plaatsen en ga niet onnodig naar winkels toe;
 • Regelmatig handen wassen;
 • In het Zorgcentrum en Ontmoetingscentrum draagt iedereen een mondkapje; bij wijze van uitzondering kan een face shield gebruikt worden – als er geen contact is met bewoners;
 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen (voor medewerkers in overleg met je leidinggevende).

Beleid voor bewoners in het Zorgcentrum

 • De bewoners kunnen op de eigen afdeling onbeperkt rondlopen;
 • Bij verlaten van de afdeling (naar buiten/ naar de kapper etc.) s.v.p. een mondkapje op;
 • De maaltijden en activiteiten vinden plaats op de eigen afdeling;
 • De medewerkers en vrijwilligers werken zoveel mogelijk op de eigen afdeling;
 • Fysiotherapie, ergotherapie en andere paramedici kunnen cliënten behandelen;
 • Naar de winkel bij voorkeur niet, tenzij echt noodzakelijk en dan op een rustig tijdstip.

Bezoek in het Zorgcentrum:

 • Alle afdelingen zijn open voor bezoek;
 • Per dag: 2 personen uit 1 huishouden op bezoek bij een bewoner;
 • De bezoekers houden zich aan de geldende maatregelen:
  • Registratie bij de receptie bij binnenkomst;
  • Bezoek gaat rechtstreeks naar de kamer van de bewoner;
  • Op de kamer s.v.p. 1,5 m. afstand houden, mondmasker dragen, handen wassen en bij klachten: niet komen!

Vanaf 1 december mogen bewoners met een naaste (de kinderen) mee in de auto om bij de ander thuis op bezoek te gaan, hierbij wel de landelijke maatregelen naleven.

Kapper: de ‘vaste’ kapper werkt voor bewoners van een bepaalde afdeling, volgens schema. Iedereen draagt in de kapsalon een mondkapje.

Verhuizen naar het Zorgcentrum:

Nieuwe bewoners zijn welkom wanneer zij negatief getest zijn (vlak voor de verhuizing) en gaan eerst  in quarantaine; na 5-6 dagen volgt opnieuw een test.

Thuiszorg:

 • De thuiszorg kan worden gedaan, met de afgesproken maatregelen;
 • Bij twijfel over een mogelijke besmetting van de cliënt of een huisgenoot: s.v.p. direct de planning informeren om voorzorgsmaatregelen te nemen.
 • Bij een besmetting van de cliënt of huisgenoot: vindt door de verpleging/ verzorging alleen noodzakelijke zorg plaats met volledige beschermende kleding;
 • Bij een besmetting van de cliënt of huisgenoot: wordt de huishoudelijke hulp uitgesteld.

Ontmoetingscentrum Irene en Inloop Rijsenhout:

 • De dagbesteding is op afspraak, er is geen ongeplande inloop mogelijk;
 • Iedereen houdt zich aan de onderlinge afstand en de groepsgrootte is aangepast.

Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart

 • Het restaurant blijft in december gesloten voor maaltijden en activiteiten;

Voor januari wachten we op de landelijke ontwikkelingen;

 • De gastvrouwen/ -heer bezorgen aan bewoners maaltijden van Tafeltje Dek Je.

 


Update  coronavirus  donderdag 19 november 2020

De situatie vanwege besmettingen met het corona-virus is landelijk geleidelijk aan het dalen. En ook in Aalsmeer zijn wat minder besmettingen, we kunnen daardoor de maatregelen wat versoepelen, alhoewel er nog steeds een zorgelijke situatie is die vraagt om alertheid. Volg s.v.p. de maatregelen:

 • Onderling 1,5 m. afstand bewaren;
 • regelmatig handen wassen;
 • mondkapje dragen in openbare ruimten, bij boodschappen doen en
 • ook in het Zorgcentrum en bij bezoek;
 • en bij klachten: blijf thuis en laat je testen.

Testen:

In het Zorgcentrum blijft de mogelijkheid beschikbaar voor medewerkers met klachten om zich te laten testen op en bij bewoners indien de arts dit aanvraagt.

Bezoek voor bewoners in het Zorgcentrum:

In het Zorgcentrum zijn alle afdelingen weer open voor bezoek, met uitzondering Grote Poel – daar wel graag op afspraak.

Vanaf 23 november mogen per dag 2 personen uit 1 huishouden (in plaats van 1 persoon per dag) op bezoek komen bij een bewoner; we houden het bezoek wel beperkt tot 1 moment per dag.

En de bezoekers houden zich aan de geldende maatregelen: op de kamer van de bewoner/   1,5 m. afstand houden/ mondmasker dragen/ handen wassen/ en bij klachten: niet komen.

Naar buiten:

Buiten wandelen is goed mogelijk en ook belangrijk om de conditie op peil te houden. Wij adviseren de bewoners om nog niet naar de winkelstraat te gaan en extra contact te vermijden.

Vanaf 1 december mogen bewoners met een naaste (de kinderen) mee in de auto om bij de ander thuis op bezoek te gaan, hierbij wel de landelijke maatregelen in acht nemen. Zoals een mondkapje in de auto en op het huisadres een beperkt aantal aanwezigen. Dat is nu: 3 bezoekers in huis.

Kapper:

in de kapsalon zijn de ‘vaste’ kappers weer begonnen, met een verdeling per afdeling op vaste dagen. Vanaf 23 november kunnen bewoners uit de in- en aanleunwoningen weer een afspraak maken, mits zij onderling en van de bewoners ZCA 1,5 m. afstand houden. De kappers zullen hier op letten.

Verhuizen:

De lege kamers kunnen gelukkig weer in gebruik worden genomen. Nieuwe bewoners moeten wel vooraf een test laten doen – met negatieve uitslag – en gaan in quarantaine, na 5 dagen volgt opnieuw een test. Op basis van gesprek met de zorgmedewerker en het aantal bezoekers vóór inhuizen, kan bij een 2e negatieve test de quarantaine eerder worden opgeheven.


Update corona virus donderdag 12 november 2020

Algemeen:

De situatie rondom het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege corona is landelijk gelukkig aan het dalen. In Aalsmeer hebben we helaas nog wel te maken met een zeer ernstige situatie, zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel . Op de landkaart is per gemeente per periode aangegeven in welke mate er besmettingen zijn. Aalsmeer kleurt nog donker omdat er veel mensen besmet zijn en er dus veel risico is op het oplopen van een besmetting.

De richtlijnen die landelijk gelden vanuit RIVM, GGD, Verenso etc. volgen wij bij het opstellen van ons beleid, zoals ook opgenomen in het Draaiboek Infectiepreventie in ons Kwaliteitshandboek en hierbij houden we rekening met de actuele situatie in de regio.

De kennis rond het corona virus is nog volop in ontwikkeling en keuzes in beleid worden zo nodig aangepast op basis van nieuwe inzichten. Dat is lastig, maar wel de huidige situatie, zowel in de landelijke politiek als in onze eigen organisatie.

1. Beleid voor bewoners in het Zorgcentrum

In het Zorgcentrum zijn uitsluitend op de Grote Poel nog bewoners die besmet zijn en in isolatie/ quarantaine. Voor deze afdeling geldt nog geen versoepeling. Bezoek kan wel in overleg met de afdeling komen en draagt dan Persoons beschermende Middelen (PBM).

Op de andere afdelingen zijn gelukkig al langere tijd geen besmettingen vastgesteld bij bewoners en medewerkers. Wij kunnen de maatregelen voorzichtig wat versoepelen, rekening houdend met de actuele situatie in Aalsmeer.

a. We blijven vasthouden aan 1 bezoeker per bewoner per dag, met name vanwege de huidige situatie in Aalsmeer. Bezoek houdt zich aan de geldende maatregelen:

 • op de kamer van de bewoner/ 1,5 m. afstand houden/ mondmasker dragen/
 • handen wassen/ en bij klachten: niet komen.

b. Vanaf vandaag kunnen bewoners weer naar buiten in de tuin of een blokje om lopen. Wij adviseren om een (eigen) mondmasker te dragen. En niet naar de winkelstraat te gaan of een omgeving waar men contacten heeft met anderen, om het risico op besmetting te beperken. Want bij besmetting van een bewoner lopen de overige bewoners van de afdeling ook risico.

c. We gaan de ‘vaste’ kappers informeren dat zij vanaf volgende week volgens afspraak weer in de kapsalon kunnen komen werken. Kapper en bewoner dan wel met mondmasker op, er kan immers niet voldoende afstand worden bewaard.

Wanneer een ‘eigen’ kapper bij een bewoner op de kamer komt, geldt dit als 1 bezoeker per bewoner per dag. Deze kapper kan niet op dezelfde dag naar andere bewoners gaan.

d. Zodra de situatie in Aalsmeer het toelaat, kunnen bewoners met een naaste (zoals de kinderen) mee in de auto om bij de ander thuis op bezoek te gaan, en hierbij de landelijke maatregelen in acht nemen. Wij houden wekelijks op donderdag de situatie op de RIVM website in de gaten. En wij hopen dat dit binnenkort weer mogelijk wordt.

2. Inhuizen, intern verhuizen en van extramuraal naar Zorgcentrum

In het Zorgcentrum zijn kamers leeg gekomen. Met de afdelingshoofden en casemanager wordt besproken wanneer verhuizing kan plaatsvinden. Wij willen mensen graag een goede kamer geven en weten dat er veel mensen wachten. Voor nieuwe bewoners is bij verhuizing echter een veilige omgeving vanzelfsprekend een belangrijke voorwaarde. Dat kunnen we nu weer aanbieden.

Eerst worden enkele bewoners intern verhuisd, voor wie dit nodig is. Dit zal in de komende dagen al in gang worden gezet.

Bij verhuizing van extramuraal naar het Zorgcentrum wordt een nieuwe bewoner eerst getest en kan deze bij een negatieve testuitslag verhuizen. Dan zullen we vervolgens de 10 dagen quarantaine aanhouden, vanwege de huidige situatie in Aalsmeer met ernstig risico op besmetting (op basis van de Verenso richtlijn). Voor betrokken nieuwe bewoners en hun naasten zullen we in een aparte brief de situatie uitleggen.

3. Testen

Sinds eind september kunnen wij zelf testen. Dit gebeurt nu op maandag- en donderdagmorgen voor bewoners (op indicatie door de arts) en voor alle medewerkers wanneer zij klachten hebben. De uitslag is vaak ’s avonds of de volgende dag bekend.

 


Update coronavirus Zorgcentrum 9 november 2020

In de afgelopen weken is er heel hard gewerkt om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden. Zowel in het Zorgcentrum als in de Thuiszorg en bij de Ontmoetingscentra in Irene en Rijsenhout wordt met mondmasker en zo nodig met beschermende kleding gewerkt en volgens de geldende maatregelen. En het Wijkpunt in Kudelstaart is voorlopig gesloten. Bij klachten kunnen bewoners van het Zorgcentrum, in overleg met de arts, en medewerkers snel worden getest.

In de lokale media is op 4 november te lezen dat er in Aalsmeer helaas meer besmettingen, ziekenhuis opnames en overlijdens zijn dan een week eerder. Ondanks het landelijk beeld dat het aantal besmettingen gaat dalen is dit in Aalsmeer nog niet het geval.

Dit betekent dat wij als lokale zorgorganisatie heel goed moeten blijven opletten. Zowel op onze eigen werkwijze en het naleven van de overheidsmaatregelen als bij het observeren van onze cliënten, of zij geen verschijnselen hebben en getest moeten worden. In de Thuiszorg (zowel verpleging & verzorging als ook bij hulp in de huishouding) is het enorm belangrijk dat cliënten en hun naasten vooraf aangeven wanneer er iemand besmet is in het huishouden. Dit geeft aan medewerkers de mogelijkheid om passende maatregelen te nemen en het risico op besmetting te voorkomen.

We houden voorlopig vast aan de maatregelen die landelijk zijn ingesteld om het virus in te perken. En intern bespreken we op welke wijze we maatregelen kunnen versoepelen, zodra de situatie het toelaat.

Stand van zaken

Op dit moment zijn er op de Grote Poel, beschermde afdeling van het Zorgcentrum, nog een aantal besmettingen. In de afgelopen week zijn hier helaas ook meerdere bewoners overleden. Bij hun kwetsbare gezondheid is de besmetting te zwaar geweest. Dit is voor de naasten en de betrokken medewerkers een hele intensieve tijd.

Op de andere afdelingen zijn nu geen bewoners besmet, gelukkig. Tegelijkertijd houden we de bewoners van de afdelingen nog gescheiden om bij een eventuele nieuwe besmetting geen al te grote groep risico te laten lopen. Dit betekent ook dat we aan iedereen vragen op de eigen afdeling te blijven, slechts 1 bezoeker per bewoner per dag en uitsluitend (para-)medici met PBM op de afdeling en nog geen kapper in de kapsalon.

Het aantal besmettingen van medewerkers is momenteel gelukkig laag. Maar ook wanneer er in de eigen omgeving mensen besmet zijn, is het zwaar door de afstand en soms quarantaine maatregelen.

 


Update coronavirus Zorgcentrum  14 oktober 2020

Bij de persconferentie van dinsdag 13 oktober is een nieuwe gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Ook wij gaan als organisatie maatregelen herzien. Het gemeenschappelijke doel is het aantal corona besmettingen terug te dringen:

Zorgcentrum Aelsmeer

 • Bewoners blijven op de eigen afdeling
 • Alle medewerkers dragen in het zorgcentrum een mondkapje
 • Iedereen houdt onderling gepaste afstand
 • Activiteiten en maaltijden op de afdeling
 • Vrijwilligers per afdeling

Bezoek in het zorgcentrum:

 • 1 bezoeker per dag per bewoner op de kamer met mondkapje
 • Registratie bij de receptie
 • Bezoek gaat rechtstreeks naar de kamer; vragen over de zorg graag per mail of telefonisch aan de afdeling
 • Bij een bewoner met een positieve testuitslag, graag bezoek in
 • overleg met verzorging (i.v.m. toelichting en hulp over beschermingsmiddelen)

Thuiszorg

 • Als een cliënt besmet is: alleen noodzakelijke zorg met volledige beschermingsmiddelen
 • Geen huishoudelijke hulp, wanneer de cliënt besmet is
 • Als een cliënt mogelijk besmet is: alleen noodzakelijke zorg met de daarvoor benodigde beschermingsmiddelen

Ontmoetingcentrum Irene en Inloop Rijsenhout

 • Alleen dagbesteding op afspraak; iedereen houdt afstand en groepsgrootte is aangepast

Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart

 • Geheel gesloten, zowel restaurant als voor activiteiten
 • Tafeltje Dek Je: een gastvrouw of vrijwilliger bezorgt maaltijden.

Update Coronavirus Zorgcentrum 13 oktober 2020

Sinds 25 september is in het Zorgcentrum veel getest vanwege het corona virus. Dit heeft inzicht gegeven in de mate van besmetting in het Zorgcentrum. Er zijn besmettingen op de Kleine Poel, begane grond, en op de 2e etage gevonden, zowel bij medewerkers als bij bewoners, soms zonder klachten. En er zijn gelukkig geen besmettingen gevonden op 1e etage en de Grote Poel.

Sinds de positieve testuitslagen zijn geconstateerd, verblijven alle bewoners van de Kleine Poel en 2e etage op de eigen kamer. En bewoners met een positieve test zijn hierbij in isolatie op de eigen kamer, de medewerkers trekken extra beschermende kleding aan voordat zij de kamer binnen gaan.

Vanaf 16 oktober mogen bewoners weer op de eigen afdeling rondlopen. En omdat naast veiligheid ook het contact met uw naasten erg belangrijk is, gaan wij ook uw bezoek weer mogelijk maken. Per dag mag iedere bewoner weer 1 bezoeker op de eigen kamer ontvangen. Bezoek draagt een mondneusmasker en houdt minstens 1,5 m. afstand.

Wanneer een bewoner positief getest is, vragen wij bezoek telefonisch een afspraak te maken, zodat de zorgmedewerker de bezoeker kan helpen om beschermende kleding aan te doen.

De bewoner die positief getest is, blijft in de eigen kamer tot hij/ zij klachtenvrij is, zoals door de GGD omschreven. De bewoner mag van de kamer af, bij:

 • Positief getest en geen klachten: zij blijven op de kamer tot 72 uur na het testmoment, als er dan geen klachten zijn ontwikkeld, dan kan de bewoner weer van de kamer af;
 •  Positief getest en wel klachten: de positief geteste bewoner blijft op de kamer tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen én 48 uur koortsvrij én 24 uur symptoomvrij.

Update Coronavirus Zorgcentrum 9 oktober 2020

De regio Amsterdam, Amstelland blijft veel corona besmettingen houden. Deze veiligheidsregio wordt als ‘zeer ernstig’ bestempeld. Ook voor Aalsmeer is de situatie ‘ernstig’. Er zijn veel mensen besmettelijk en de kans op onderlinge besmetting is dus groot.

Voor iedereen geldt dus, in werk en privé, om zeer goed de maatregelen na te leven:

 • 1,5 m. afstand onderling houden,
 • goede handhygiëne,
 • hoesten, niezen in de elleboog,
 • vermijd drukke plaatsen en
 • bij klachten: blijf thuis en laat je testen.

Klachten die vaak bij besmetting met corona virus voorkomen:

verkoudheid, hoesten, hoofdpijn, malaise, geen reuk/ smaak.

Als deelnemer aan de maatschappij hierbij de dringende oproep aan iedereen, medewerker én familie én naasten, om elkaar te helpen door de maatregelen goed na te leven; hoe jammer en moeilijk het ook is gezien de beperking aan bewegingsvrijheid en sociale contacten, hou s.v.p. vol!

Stand van zaken Zorgcentrum

De afgelopen twee weken is er heel veel getest, grotendeels door onze eigen verpleegkundigen die bewoners en medewerkers hebben getest, zowel bij klachten als preventief hele teams. Dit heeft een goed beeld gegeven van de huidige situatie.

 • Wij hebben op de Kleine Poel (begane grond) en op de 2e etage helaas nog steeds zowel bewoners als medewerkers die besmet zijn geraakt met het corona virus. En soms leidt dit tot zeer ernstig ziek zijn.

Gelukkig komen er ook medewerkers al weer geleidelijk aan werken.

 • Op de 1e etage en Grote Poel tot nu toe geen besmettingen. Hier mag per bewoner 1 bezoeker/ dag komen inclusief mondneusmasker en 1,5 m. afstand houden. Preventief testen, vervolg om de kans op onderlinge besmetting te verkleinen:
 •  Maandag worden opnieuw alle bewoners en medewerkers Kleine Poel getest, die niet eerder positief getest zijn.
 •  Donderdag worden opnieuw alle bewoners en medewerkers 2e etage getest, die niet eerder positief getest zijn.

De intentie is om deze testen wekelijks te blijven herhalen totdat de afdeling vrij is van positief geteste bewoners en medewerkers.

Eind volgende week volgt verdere besluitvorming.


Update coronavirus Zorgcentrum 6 oktober 2020

Na de eerste berichten van besmetting in het Zorgcentrum op 25 september, is er veel getest om een goed beeld te krijgen van het totaal aantal besmettingen. De samenwerking van het testteam en het Streeklab Haarlem is geweldig om snel testen uit te voeren en uitslagen te ontvangen.

Testresultaten

 • Helaas is er nog geen stabiel beeld van de ontwikkeling van het corona virus in het Zorgcentrum.
 • Zowel op de begane grond, Kleine Poel, als op de 2e etage is het aantal besmettingen bij bewoners en bij medewerkers toegenomen.
 • Daarnaast zijn er bij de ondersteunende diensten ook enkele besmettingen.
 • Wij zien dat een aantal bewoners veel klachten heeft van de besmetting en echt ziek is. Zij krijgen alle zorg die nodig is, hoewel wij ons wel bezorgd maken om enkele bewoners.
 • Op de Grote Poel en 1e etage is gelukkig geen enkele besmetting geconstateerd. Wij blijven ook op deze afdelingen goed observeren en bij klachten, kan er snel getest worden.

Bezoek:

Op de Grote Poel en 1e etage zijn geen bewoners en medewerkers besmet en mag er weer bezoek komen. Vanwege het evenwicht tussen kwaliteit van leven en veiligheid, blijft dit vooralsnog beperkt tot 1 bezoeker per bewoner per dag, in de kamer met mondmasker op en onderling afstand houden.

Op dit moment kunnen we geen verdere versoepeling invoeren, omdat het aantal besmettingen de afgelopen dagen nog is toegenomen. Wij rekenen op uw begrip en hopen dat we met elkaar snel naar betere tijden kunnen gaan.


Update coronavirus Zorgcentrum vrijdag 2 oktober 2020

Nadat vorig weekend duidelijk werd dat er een besmetting met het corona virus in ons Zorgcentrum was vastgesteld, zijn wij zeer uitgebreid gaan testen en hebben wij al het bezoek gevraagd buiten het zorgcentrum te blijven. Alle medewerkers in het zorgcentrum werken met mondneusmasker en zo nodig aanvullende Persoons Beschermende Middelen (PBM).

Op basis van de uitgebreide nulmeting/ alle testen die in de afgelopen paar dagen zijn gedaan, is er een duidelijk beeld van de huidige situatie.

Resultaat uitgebreid testen:

Op 2 afdelingen zijn gelukkig geen positieve testen vastgesteld en lijkt dus niemand besmet te zijn. Wij zijn ons bewust dat het een moment opname is en daarom blijven wij goed observeren en bij klachten kunnen we een test afnemen.

Helaas zijn ook op 2 afdelingen enkele bewoners en medewerkers besmet. Dit betekent dat op deze afdelingen de bewoners op de eigen kamer moeten blijven om onderlinge contacten en mogelijke besmetting van elkaar te vermijden. En ook dat medewerkers thuis zijn om te herstellen. De overige collega’s vullen het rooster met elkaar in.

Wij gaan rekening houdend met incubatietijd volgende week opnieuw uitgebreid testen op deze afdelingen.

Bezoek:

Op de afdelingen waar geen bewoners en medewerkers besmet zijn mag weer beperkt bezoek komen. We proberen een passende balans te houden tussen kwaliteit van leven en veiligheid. En wij denken dat beperkt bezoek voor bewoners en hun naasten op deze manier mogelijk is. De bewoners en hun 1e contactpersoon zijn geïnformeerd en weten welke mogelijkheden er zijn.

Wij verwachten op deze manier goed zicht te kunnen houden op de mate van besmetting.
Wij hopen op ieders begrip wanneer wij voorzichtig zijn met het versoepelen van de maatregelen.


Update coronavirus 28 september 2020

 

Helaas zijn er in het Zorgcentrum meerdere medewerkers en een bewoner besmet. Dit is afgelopen weekend gebleken nadat op basis van een positieve testuitslag van een medewerker, uitgebreid getest is op de afdeling van betrokkene.

Wij gaan de komende twee weken meer strikte maatregelen nemen om de kans op verdere besmetting in het huis zo klein mogelijk te maken. Dit betekent concreet:

Voor alle bewoners in het Zorgcentrum komen in de dossiers extra observatie punten bij mogelijke corona verschijnselen. De zorg-medewerkers zullen dagelijks op de aandachtspunten rapporteren.

En bij twijfel wordt de behandelend arts geraadpleegd en kan een test worden uitgevoerd.

Algemene aandachtspunten

Het Zorgcentrum sluit per direct de deuren voor bezoek, leveranciers etc. om zo een eventuele verdere verspreiding tegen te gaan.

 • De sluiting zal in ieder geval van toepassing zijn in de komende twee weken tot 12 oktober;
 • De bewoners blijven allen op hun eigen afdeling, dit houdt in:
 • De bewoners van de Kleine Poel en Grote Poel apart;
 • De bewoners van de 1e etage en 2e etage blijven op de eigen verdieping;
 • De activiteiten vinden plaats op de eigen afdeling;
 • De maaltijden vinden plaats op de eigen afdeling, het restaurant is gesloten;
 • Helaas vragen wij het bezoek om twee weken niet te komen, tenzij bij wijze van uitzondering andere afspraken met het afdelingshoofd zijn gemaakt;
 • De medewerkers werken met beschermende middelen om onderlinge besmetting van bewoners en medewerkers te voorkomen;
 • Alle overleggen en bijeenkomsten in het Zorgcentrum worden geannuleerd;
 • De tussendeur naar Rozenholm is dicht, geen doorloop van medewerkers of cliënten;
 • Geen inzet paramedici en andere contact-beroepen (kapper, pedicure, mondhygiënist etc.);
 • De vrijwilligers die Tafeltje Dek Je maaltijden rondbrengen, blijven buiten en de kar met maaltijdboxen wordt aan de deur gewisseld.
 • Voor de bewoners van inleun- en aanleunwoningen die naar het restaurant kwamen, komt de maaltijd weer aan huis.

Wij vinden het erg spijtig dat wij nu tot deze maatregelen moeten besluiten.

Het corona virus is helaas binnen de muren van het Zorgcentrum, zoals in heel Aalsmeer meer besmettingen voor komen. Wij hopen door de genoemde maatregelen de verdere ontwikkeling van besmettingen zo veel mogelijk in te perken. Zodra wij zien dat versoepeling mogelijk is, zullen we u hierover berichten. Wij hopen op uw medewerking en begrip bij de uitvoering van deze acties.

 


Update coronavirus 21 september 2020

 

Aanpassing van de afspraken vanwege het coronavirus

Aalsmeer valt binnen de regio Amsterdam/ Amstelland en wij zijn gehouden aan strengere maatregelen, zoals vrijdag 18 september bij de persconferentie benoemd is. Het aantal besmettingen in Aalsmeer en omgeving is de afgelopen weken toegenomen.

Wij vragen iedereen om zijn/ haar verantwoordelijkheid te nemen. En wij vragen uw medewerking om te komen tot een verstandige uitwerking van de noodzakelijke maatregelen.

Om te komen tot afspraken, maken wij de afweging tussen enerzijds ‘kwaliteit van leven en welbevinden’ en anderzijds ‘veiligheid en de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken’, in lijn met adviezen van onze koepelorganisatie Actiz. Zij benoemen als uitgangspunten voor bezoek en sociale contacten:

 1.    Balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor zowel:
  –         de bewoner en de naasten,
  –         de vrijwilliger en de (zorg-)professional
 2. Geen landelijke bezoekbeperking, maar maatwerk per organisatie.
 3. Het plan heeft betrekking op de drie verschillende situaties:
  a) Waakzaam, een beheersbare situatie, weinig besmettingen;
  b) Zorgelijk, een negatieve ontwikkeling van het aantal besmettingen.Maatwerk is nodig. Preventieve maatregelen gewenst;
  c) Ernstig, hard ingrijpen is nodig.
 4. Bezoek en sociaal contact zijn essentieel; wij gaan uit van contact met de dierbare, tenzij….
 5. Zorgvuldige besluitvorming; bespreken met bewoner en naasten welke afspraken passen bij:
  –          de bewoner, de naasten, de andere bewoners op de afdeling
  –          en de medewerkers, inclusief vrijwilligers.
 6. Duidelijke communicatie. Wij gebruiken middelen zoals: persoonlijke toelichting, updates via de brief, mail, website/ familienet/ facebook.

 

Zolang er geen besmettingen in onze organisatie zijn, hanteren wij extra maatregelen die betrekking hebben op de situatie: zorgelijk.

Dit betekent dat:

 • iedereen preventief een mondneusmasker draagt, wanneer de onderlinge afstand minder is dan 1,5 m.
  Dit geldt voor bezoek, medewerkers en vrijwilligers.
 • Daarnaast beperken wij zo veel mogelijk het aantal onderlinge contacten.
 • En het is mogelijk dat we de zorg beperkt afschalen of de zorg wat later bieden dan gebruikelijk,
  wanneer het aantal medewerkers in een team laag is (bijvoorbeeld vanwege ziekte/ testen).

 

Voor bewoners Zorgcentrum gaan de volgende afspraken gelden:

 • De bewoners blijven bij voorkeur op hun afdeling en gaan niet door het huis wandelen;
 • Het restaurant blijft open voor bewoners Zorgcentrum en een beperkt aantal bezoekers uit de
  in- en aanleun woningen. En tussen bewoners van verschillende afdelingen wordt 1,5 m. afstand gehouden.
 • Buiten de afdeling (in de tuin, op terras ed.) hebben de bewoners uitsluitend contact met de bewoners
  van de eigen afdeling/ de eigen vaste bezoekers/ vaste medewerkers of vrijwilligers van de afdeling;
 • Wanneer een bewoner met een vaste bezoeker naar een ander adres gaat, dragen beiden in de auto
  een mondneusmasker en hanteren op het andere adres de RIVM maatregelen;
 • Wanneer een bewoner het dorp inloopt, draagt deze een mondneusmasker. De bewoner is zelf
  verantwoordelijk voor aanschaf en gebruik van het mondneusmasker en voor het afstand houden van anderen.

 

Voor cliënten in de Thuiszorg en inwoners van inleun- en aanleunwoningen:

 • Probeer het aantal contacten te beperken;
 • Medewerkers van de (thuis-)zorg zullen een mondneusmasker dragen wanneer zij u helpen en
  dichterbij u komen dan 1,5 m;
 • Veel activiteiten komen te vervallen, vanwege de noodzaak om onderlinge contacten te beperken.
  Bij twijfel kunt u bellen naar de desbetreffende locatie zoals Zorgcentrum, Wijkpunt, Irene etc.
 • Wanneer u in de auto met een ander meerijdt, draag dan b.v.k. een mondneusmasker en let op
  de RIVM maatregelen;
 • Wanneer u het dorp inloopt, adviseren wij een mondneusmasker te dragen en houd afstand van anderen.

 

Voor bezoekers in het Zorgcentrum:

 • Zorgcentrum Aelsmeer streeft naar maximaal 3 vaste bezoekers per bewoner, om het aantal
  contacten per bewoner te beperken;
 • De 1e contactpersoon stemt met de bewoner en afdelingshoofd of EVV-er af wie de 3 vaste
  bezoekers zijn; dit wordt in het zorgplan genoteerd;
 • De bezoeker noteert bij bezoek bij de entree de naam en telefoonnummer om zo nodig bij
  contact onderzoek gebeld te kunnen worden;de lijst wordt na 10 dagen vernietigd.
 • Het bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner;
 • De bezoeker draagt een mondneusmasker wanneer de onderlinge afstand minder is dan 1,5m.

 

Wij hopen het virus weg van cliënten, medewerkers en anderen te houden. Dit vraagt van ons allemaal om verstandig om te gaan met de sociale contacten en hygiëne maatregelen, hoe moeilijk dat soms ook is.

 


Update Coronavirus 15 september 2020

Tot nu toe is het gelukt om mogelijke besmettingen met het corona virus buiten het Zorgcentrum te houden. Helaas zien wij echter in de afgelopen twee weken het aantal besmettingen in Aalsmeer omhoog gaan. Daarom gaan wij nu de afspraken aanpassen.

Wij vinden het belangrijk dat bewoners zo veel mogelijk hun bewegings- vrijheid kunnen behouden en tegelijkertijd proberen we met elkaar de kans op besmetting te beperken. Dit vraagt om het beperken van het aantal contacten per persoon en onderling 1,5 meter afstand houden. Zowel binnen het Zorgcentrum als daar buiten.

 

 1. Bewoners

Wij vragen aan bewoner om zoveel mogelijk 1,5m. afstand te houden van anderen. Als uitgangspunt gaan wij de bewoners op een afdeling als één huishouden zien en niet meer alle bewoners Zorgcentrum als één huishouden.

De activiteiten zullen wij zo veel mogelijk per afdeling gaan organiseren en/of duidelijker de 1,5 m. afstand in de gaten houden tussen bewoners van verschillende afdelingen.

Bewoners kunnen naar het restaurant of de kerkdienst gaan, met afstand tussen de mensen van verschillende afdelingen.

(Zorg)medewerkers blijven natuurlijk zorg en begeleiding geven, maar houden afstand wanneer dat mogelijk is.

Aan vrijwilligers vragen wij zo veel als mogelijk op één afdeling te werken.

 

 1. Bezoek

Om het aantal verschillende contacten per bewoner te beperken, vragen wij aan bezoek, via de 1e contactpersoon, om zo veel als mogelijk:

 • het aantal bezoekers per bewoner naar 3 vaste personen terug te brengen. En wanneer dit echt niet mogelijk is, om in overleg met de EVV-er een aangepaste afspraak te maken.
 • Wij vragen bezoek bij binnenkomst bij de receptie om naam en telefoon-nummer te noteren voor eventueel bron- en contactonderzoek.
 • Wij vragen bezoek om de bewoner op de kamer of buiten te bezoeken – en niet in de huiskamer.

Wij vragen bezoek om de 1,5m. afstand naar bewoner en anderen in de gaten te houden. Dit betekent dat bezoek uit meerdere huishoudens tegelijk op een bewonerskamer niet goed mogelijk is.

En wanneer een bezoeker klachten heeft en/of getest gaat worden, vragen wij nadrukkelijk om het bezoek uit te stellen.

 

 1. Medewerkers

Aan de medewerkers vragen wij:

 • Houd zo veel als mogelijk 1,5m. afstand van bewoners, tenzij het voor de zorg niet anders kan.
 • Houd zo veel als mogelijk 1,5m. afstand van collega’s, tenzij het voor de zorg niet anders kan.
 • Wij werken zo veel mogelijk in vaste teams op iedere afdeling.

 

Met deze aanpassingen van de afspraken hopen wij dat bewoners en medewerkers in het Zorgcentrum geen besmetting oplopen. En wij vragen ieders medewerking hierbij.

 


Update coronavirus  3 september 2020

Sinds een half jaar heeft Nederland te maken met besmettingen door het corona virus. Tot nu toe is in Aalsmeer het aantal besmettingen gelukkig erg laag gebleven. Tegelijkertijd moeten we zeer alert blijven, bijvoorbeeld in Amsterdam zijn afgelopen weken veel meer besmettingen aangetoond en ook in de Haarlemmermeer is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners duidelijk hoger.

 

Dit betekent dat we de bestaande maatregelen goed moeten blijven toepassen.

Dit geldt tijdens werk en in privé tijd.

 • Onderling 1,5m. afstand houden, met cliënten, medewerkers en bezoekers,

tenzij het voor de zorgverlening echt noodzakelijk is om dichter bij te komen;

 • handhygiëne, regelmatig handen wassen/ desinfecteren;
 • goed ventileren, zet het raam bij bewoners regelmatig even open (wanneer zij bijvoorbeeld naar de huiskamer zijn);
 • vermijd drukke plaatsen en laat je testen bij klachten;

 

In de persconferentie op dinsdagavond 1 september is benoemd dat er in verpleeghuizen misschien extra maatregelen moeten komen.

 • Voor de organisatie Zorgcentrum Aelsmeer & Thuiszorg Aalsmeer is een uitgebreid draaiboek opgesteld en regelmatig geactualiseerd;
 • Er zijn voldoende PBM (persoons beschermende middelen) indien noodzakelijk;

 

Wanneer het aantal corona besmettingen in (de omgeving van) Aalsmeer oploopt, volgen aanvullend afspraken over:

 • Extra maatregelen voor bezoekers; dat wil zeggen het aantal vaste bezoekers per bewoner terug brengen tot maximaal 3 personen en het gebruik van mondkapjes stimuleren;
 • Meer preventief gebruik van PBM voor medewerkers;
 • Quarantaine invoeren bij zorgtransities, dus bij verhuizing van en naar een andere locatie;
 • Steekproefsgewijs testen van bewoners en medewerkers op afdeling.

 

Bij een uitbraak in (een deel van) het verpleeghuis:

 • Bewoners en medewerkers (ook als zij geen klachten hebben) wekelijks testen.
 • Bij besmetting in huis gaan we bezoek beperken tot 1 vaste persoon per bewoner.

 

De precieze uitwerking van deze maatregelen voor de verpleeghuizen (en ouderenzorg in algemeen) zal nog volgen. Wij volgen de adviezen van RIVM, Actiz en Verenso. En wij houden u op de hoogte.


Update coronavirus 22 juli 2020

Helaas zijn er nieuwe besmettingen met het corona virus, dichtbij in de regio en wat verder weg in vakantielanden.

Graag jullie aandacht voor:

Voor al het bezoek geldt: bij twijfel over de eigen gezondheid of de gezondheid van huisgenoten, stel het bezoek dan uit.

Ons advies: Wij adviseren om met de bewoner naar buiten te gaan. Een wandeling, zitten in de tuin en bewegen in de buitenlucht helpt mee om je goed te voelen. En de kans op besmetting is klein wanneer je drukte vermijdt. Bij het zorgcentrum kan zowel voor het huis als in de binnentuin als langs de ringvaart een goed plekje worden gevonden.

Bewoners en bezoek kunnen ook gebruik maken van onze jeu de boules baan in onze tuin langs de brandewijnsloot/ringvaart. Bij de receptie kunt u een set jeu de boules lenen, op naam van de bewoner.

En blijf de algemene adviezen volgen:
Afstand houden, handhygiëne, vermijd drukke plaatsen, goed ventileren (zet dus het raam bij bewoners even open wanneer op bezoek komt)


Stapsgewijs versoepelen van maatregelen

Update coronavirus 18 juni 2020
Gelukkig kunnen we met elkaar de maatregelen vanwege het corona virus geleidelijk aan versoepelen. Hiervoor hebben we per 2 weken een stappenplan opgesteld.

Wij willen graag weer zo gewoon als mogelijk werken en tegelijkertijd zorgen dat we geen besmetting krijgen. Daarom blijft het erg belangrijk dat:
 We onderling zo veel mogelijk 1,5 meter afstand houden en
 We handhygiëne blijven gebruiken, dus handen wassen, in de elleboog niezen ed.
 Wanneer je je ziek voelt of gezinsleden ziek zijn, blijf thuis en vermijd contact.
Worden er weer mensen ziek vanwege corona besmetting? Dan worden de maatregelen weer heel strikt om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Wij volgen hierbij de landelijke ontwikkelingen en afspraken.

Zorgcentrum Aelsmeer
Bezoek in het Zorgcentrum: vanaf heden mag met de vaste bezoeker per bewoner een 2e bezoeker meekomen. Het bezoek is op afspraak op de kamer bij de bewoner. De naam van de vaste bezoeker wordt genoteerd in het zorgleefplan. De bezoektijd is van 15.00 – 16.00 uur. Het aantal bezoekers per keer is beperkt en op de kamer van de bewoner om onderling contact met anderen te beperken. De verdeling van de bezoektijden is als volgt:
 Begane Grond op woensdag, vrijdag, zondag
 1e etage op: maandag, woensdag, zaterdag
 2e etage op: dinsdag, donderdag, zondag.

Vanaf woensdag 1 juli is bezoek ook zonder afspraak weer welkom
Ga als bezoek bij voorkeur samen naar de kamer van de bewoner of bijvoorbeeld naar buiten de tuin in om een wandeling te maken, dit zorgt er voor dat contacten op de afdeling (met anderen) wat
beperkter blijven. En de beweging en buitenlucht zijn welkom om de conditie op peil te houden. De bezoekruimte zullen we vanaf 1 juli niet meer gebruiken. De ruimte blijft beschikbaar, we moeten
voorzichtig blijven en voorbereid op eventuele besmettingen. Het restaurant gaat per 1 juli weer open voor onze bewoners en ook voor bewoners in- en aanleun woningen. Vanaf 15 juli zijn wij ook open voor anderen uit het dorp/ de omgeving.

Kapper: de kapsalon gaat vanaf 1 juli weer open als vanouds, ook vanuit in- en aanleun woningen kunnen bezoekers weer naar de (vertrouwde) kapper gaan in de kapsalon.

VPT: Voor de bewoners van inleun-woningen die VPT zorg krijgen, gelden de afspraken die voor alle bewoners inleun-woning gelden. Vanaf 1 juli zijn zij weer welkom in het Zorgcentrum.

Fysiotherapeut: bewoners krijgen fysiotherapie als dit medisch noodzakelijk is. Per direct kunnen alle therapieën weer worden gestart in het zorgcentrum.

Pedicure: de bewoners kunnen al gebruik maken van onze “huis pedicure”. Per 1 juli staat het vrij om de eigen pedicure te laten komen.

Veilig opnemen: op de afdeling vindt overleg plaats door het afdelingshoofd met de verwijzer of casemanager. De arts is verantwoordelijk om te bepalen of en wanneer getest wordt en of en hoe
lang een nieuwe bewoner in quarantaine gaat. Dit is afhankelijk van de inschatting door de arts of de cliënt risico op besmetting heeft gehad. Landelijk zijn hier richtlijnen voor opgesteld.

Thuiszorg
Voor zelfstandig wonende ouderen geldt ook een versoepeling van het aantal bezoekers in huis. Wel blijft het belangrijk om 1,5 m. afstand te houden, goed handen wassen en geen bezoek van mensen
die klachten hebben van verkoudheid/ ziekte verschijnselen.

Ontmoetingscentrum/ inloop
Het Ontmoetingscentrum kan de maatregelen van het aantal bezoekers per keer geleidelijk versoepelen, mits de 1,5m. afstand bewaard wordt. En goed handen wassen en geen contact bij
verkoudheid/ ziekte verschijnselen (in het eigen gezin/ huishouden). De inloop van Rijsenhout is weer gestart, om te beginnen met 1 dag per week.

Wijkpunt Kudelstaart
Het restaurant is weer geopend voor maximaal 30 bezoekers, ook bezoekers houden onderling 1,5m. afstand, het aantal bezoekers wordt geregistreerd en de gastvrouwen/ heer vragen na of de
bezoeker geen nieuwe/ onbekende gezondheidsklachten heeft. Van maandag t/m vrijdag is het Wijkpunt open van 9.30- 14.00 uur voor koffie en een warme maaltijd/ lunch. En vanaf 15 juni zijn er weer enkele activiteiten in de ochtend, rekening houdend met onderlinge afstand, hand hygiëne etc. Vanaf woensdag 1 juli gaat het Wijkpunt ook op woensdagmiddag en -avond open voor activiteiten
en de warme maaltijd in de avond. Op basis van evaluatie zal verder worden besproken hoe we de openstelling op een verantwoorde wijze kunnen uitvoeren.

Algemeen:
Voor iedereen geldt dat de versoepeling in stapjes per 2 weken gaat. Dat zorgt er voor dat we goed kunnen blijven observeren of er geen besmetting ontstaat.
Wij volgen met de versoepeling de landelijke ontwikkelingen en afspraken.