Laatste nieuws coronavirus

Hoewel het einde in zicht begint te komen, legt het coronavirus nog altijd veel druk op ons. Telkens opnieuw moeten we een afweging maken. De beste beslissing maken tussen enerzijds de ‘kwaliteit van leven en welbevinden’ en anderzijds ‘de kans op besmetting zo klein mogelijk houden, dus de veiligheid.’

Bij de afweging maken we gebruik van landelijke ervaring en expertise. Het coronavirus is lastig, ongrijpbaar zelfs. Met elkaar moeten van deze tijd het beste maken.

Daarom vragen wij aan iedereen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Als organisatie vragen wij de medewerking van bewoners, cliënten en hun naasten om te komen tot een verstandige uitwerking.

Met elkaar, voor elkaar.

Mededelingen rondom het coronavirus:Update corona maatregelen Zorgcentrum Aelsmeer                                                                                                                                                                                       donderdag 27 mei 2021

Landelijk gaat het aantal besmettingen door corona gelukkig omlaag. Er zijn minder mensen die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen of zelfs op de IC. En zeker bij de ouderen is het aantal besmettingen sterk afgenomen. Naar verwachting zullen de landelijke maatregelen verder kunnen versoepelen. Ook in onze organisatie zullen we ook verder gaan versoepelen. Hierbij volgen wij de landelijke maatregelen en is dit bericht dus onder voorbehoud van de komende afspraken.

Vanaf maandag 7 juni gaan we verder versoepelen.

Zorgcentrum:

De bewoners kunnen in het Zorgcentrum bij elkaar langs gaan en hoeven in het gebouw geen mondkapjes te dragen. Voor medewerkers en bezoekers geldt wel dat we mondkapjes blijven dragen, onderling de 1,5 meter afstand houden en regelmatig handen wassen.

Restaurant: sinds dinsdag 25 mei is het restaurant weer geopend voor bewoners uit het Zorgcentrum. Vanaf maandag 7 juni zullen, naar verwachting, ook bewoners van de in- en aanleunwoningen en uit het dorp weer welkom zijn. De werkwijze voor tijdig aanmelden volgt komende week.

Gebruik van de tuin/ terrassen: vanaf 7 juni kunnen bewoners van de verschillende afdelingen weer met elkaar op de terrassen en in de tuinen buiten zitten. Bezoek en medewerkers houden rekening met 1,5 meter afstand onderling. Het terras voor de Voorkamer is in eerste instantie uitsluitend voor bewoner Kleine Poel om het voor hen overzichtelijk te houden.

Kapper: vanaf maandag 7 juni ook weer toegankelijk voor mensen van buiten het Zorgcentrum en vervalt de werkwijze van een vaste afdeling per dag in de week.

Wijkpunt Kudelstaart:

Vanaf maandag 7 juni gaat het restaurant weer open. Bezoekers zijn welkom op afspraak. De maaltijden komen zoals tot nu toe via de Tafeltje Dek Je methode met bestelling via het Wijkpunt.

De activiteiten gaan we weer verder opstarten en hierover volgt apart informatie.

Irene en dagbesteding:

De dagbesteding en de maatwerkgroepen kunnen geleidelijk uitbreiden, indien de bestaande maatregelen gevolgd worden, zoals 1,5m onderlinge afstand, handhygiëne en mondkapjes voor bezoekers bij rondlopen en door medewerkers gedurende het werken.

Thuiszorg en hulp bij de huishouding:

De versoepelingen geven voor de zorg en begeleiding bij cliënten thuis geen verandering.


Archief

16 april 2021           ► Lees verder


26 maart 2021           ► Lees verder


11 maart 2021            ► Lees verder


25 februari 2021         ► Lees verder


11 februari 2021         ► Lees verder


5 februari 2021           ► Lees verder


18 januari 2021          ► Lees verder


14 januari 2021          ► Lees verder


5 januari 2021            ► Lees verder


15 december 2020    ► Lees verder


3 december 2020      ► Lees verder


19 november 2020    ► Lees verder


12 november 2020    ► Lees verder


9 november 2020      ► Lees verder