Update Corona

Wij gaan weer zo gewoon als mogelijk is werken ! Alle bezoek is weer welkom, en de bewoners mogen weer zelfstandig naar buiten, wel met 1,5 m afstand en goede handhygiëne.

Blijf dus alert! Het corona virus is nog niet verdwenen

 

Vanaf februari tot heden is er veel gedaan om een eventuele besmetting met het corona virus weg te houden bij cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Zorgcentrum Aelsmeer & Thuiszorg Aalsmeer. Nu er in Nederland versoepelingen zijn doorgevoerd en we in het Zorgcentrum weer bezoek kunnen ontvangen en de Thuiszorg en Huishouding weer bijna als vanouds kunnen werken, hebben we met elkaar een evaluatie uitgevoerd. Wat ging er goed en wat kan er beter. We willen leren van onze ervaringen. Hierbij geven we een samenvatting van onze bevindingen.

 

 


Update coronavirus 22 juli 2020

Helaas zijn er nieuwe besmettingen met het corona virus, dichtbij in de regio en wat verder weg in vakantielanden.

Graag jullie aandacht voor:

Voor al het bezoek geldt: bij twijfel over de eigen gezondheid of de gezondheid van huisgenoten, stel het bezoek dan uit.

Ons advies: Wij adviseren om met de bewoner naar buiten te gaan. Een wandeling, zitten in de tuin en bewegen in de buitenlucht helpt mee om je goed te voelen. En de kans op besmetting is klein wanneer je drukte vermijdt. Bij het zorgcentrum kan zowel voor het huis als in de binnentuin als langs de ringvaart een goed plekje worden gevonden.

Bewoners en bezoek kunnen ook gebruik maken van onze jeu de boules baan in onze tuin langs de brandewijnsloot/ringvaart. Bij de receptie kunt u een set jeu de boules lenen, op naam van de bewoner.

En blijf de algemene adviezen volgen:
Afstand houden, handhygiëne, vermijd drukke plaatsen, goed ventileren (zet dus het raam bij bewoners even open wanneer op bezoek komt)


Stapsgewijs versoepelen van maatregelen

Update coronavirus 18 juni 2020
Gelukkig kunnen we met elkaar de maatregelen vanwege het corona virus geleidelijk aan versoepelen. Hiervoor hebben we per 2 weken een stappenplan opgesteld.

Wij willen graag weer zo gewoon als mogelijk werken en tegelijkertijd zorgen dat we geen besmetting krijgen. Daarom blijft het erg belangrijk dat:
 We onderling zo veel mogelijk 1,5 meter afstand houden en
 We handhygiëne blijven gebruiken, dus handen wassen, in de elleboog niezen ed.
 Wanneer je je ziek voelt of gezinsleden ziek zijn, blijf thuis en vermijd contact.
Worden er weer mensen ziek vanwege corona besmetting? Dan worden de maatregelen weer heel strikt om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Wij volgen hierbij de landelijke ontwikkelingen en afspraken.

Zorgcentrum Aelsmeer
Bezoek in het Zorgcentrum: vanaf heden mag met de vaste bezoeker per bewoner een 2e bezoeker meekomen. Het bezoek is op afspraak op de kamer bij de bewoner. De naam van de vaste bezoeker wordt genoteerd in het zorgleefplan. De bezoektijd is van 15.00 – 16.00 uur. Het aantal bezoekers per keer is beperkt en op de kamer van de bewoner om onderling contact met anderen te beperken. De verdeling van de bezoektijden is als volgt:
 Begane Grond op woensdag, vrijdag, zondag
 1e etage op: maandag, woensdag, zaterdag
 2e etage op: dinsdag, donderdag, zondag.

Vanaf woensdag 1 juli is bezoek ook zonder afspraak weer welkom
Ga als bezoek bij voorkeur samen naar de kamer van de bewoner of bijvoorbeeld naar buiten de tuin in om een wandeling te maken, dit zorgt er voor dat contacten op de afdeling (met anderen) wat
beperkter blijven. En de beweging en buitenlucht zijn welkom om de conditie op peil te houden. De bezoekruimte zullen we vanaf 1 juli niet meer gebruiken. De ruimte blijft beschikbaar, we moeten
voorzichtig blijven en voorbereid op eventuele besmettingen. Het restaurant gaat per 1 juli weer open voor onze bewoners en ook voor bewoners in- en aanleun woningen. Vanaf 15 juli zijn wij ook open voor anderen uit het dorp/ de omgeving.

Kapper: de kapsalon gaat vanaf 1 juli weer open als vanouds, ook vanuit in- en aanleun woningen kunnen bezoekers weer naar de (vertrouwde) kapper gaan in de kapsalon.

VPT: Voor de bewoners van inleun-woningen die VPT zorg krijgen, gelden de afspraken die voor alle bewoners inleun-woning gelden. Vanaf 1 juli zijn zij weer welkom in het Zorgcentrum.

Fysiotherapeut: bewoners krijgen fysiotherapie als dit medisch noodzakelijk is. Per direct kunnen alle therapieën weer worden gestart in het zorgcentrum.

Pedicure: de bewoners kunnen al gebruik maken van onze “huis pedicure”. Per 1 juli staat het vrij om de eigen pedicure te laten komen.

Veilig opnemen: op de afdeling vindt overleg plaats door het afdelingshoofd met de verwijzer of casemanager. De arts is verantwoordelijk om te bepalen of en wanneer getest wordt en of en hoe
lang een nieuwe bewoner in quarantaine gaat. Dit is afhankelijk van de inschatting door de arts of de cliënt risico op besmetting heeft gehad. Landelijk zijn hier richtlijnen voor opgesteld.

Thuiszorg
Voor zelfstandig wonende ouderen geldt ook een versoepeling van het aantal bezoekers in huis. Wel blijft het belangrijk om 1,5 m. afstand te houden, goed handen wassen en geen bezoek van mensen
die klachten hebben van verkoudheid/ ziekte verschijnselen.

Ontmoetingscentrum/ inloop
Het Ontmoetingscentrum kan de maatregelen van het aantal bezoekers per keer geleidelijk versoepelen, mits de 1,5m. afstand bewaard wordt. En goed handen wassen en geen contact bij
verkoudheid/ ziekte verschijnselen (in het eigen gezin/ huishouden). De inloop van Rijsenhout is weer gestart, om te beginnen met 1 dag per week.

Wijkpunt Kudelstaart
Het restaurant is weer geopend voor maximaal 30 bezoekers, ook bezoekers houden onderling 1,5m. afstand, het aantal bezoekers wordt geregistreerd en de gastvrouwen/ heer vragen na of de
bezoeker geen nieuwe/ onbekende gezondheidsklachten heeft. Van maandag t/m vrijdag is het Wijkpunt open van 9.30- 14.00 uur voor koffie en een warme maaltijd/ lunch. En vanaf 15 juni zijn er weer enkele activiteiten in de ochtend, rekening houdend met onderlinge afstand, hand hygiëne etc. Vanaf woensdag 1 juli gaat het Wijkpunt ook op woensdagmiddag en -avond open voor activiteiten
en de warme maaltijd in de avond. Op basis van evaluatie zal verder worden besproken hoe we de openstelling op een verantwoorde wijze kunnen uitvoeren.

Algemeen:
Voor iedereen geldt dat de versoepeling in stapjes per 2 weken gaat. Dat zorgt er voor dat we goed kunnen blijven observeren of er geen besmetting ontstaat.
Wij volgen met de versoepeling de landelijke ontwikkelingen en afspraken.