Dagbesteding

Het ontmoetingscentrum biedt dagbesteding voor ouderen in de gemeente Aalsmeer en Kudelstaart. Er zijn meerdere vormen van dagbesteding. Het inloopcentrum biedt een laagdrempelig programma in Aalsmeer en Kudelstaart. In Aalsmeer is het Odensehuis. Ouderen kunnen deelnemen aan de verschillende activiteiten. Er is geen verwijzing of indicatie nodig.  en er is een volledig dagprogramma. Deelnemers en vrijwilligers werken samen om het programma vorm te geven. Klik hier voor meer informatie over het Inloop Odense Aalsmeer en Rijsenhout. 

Het maatwerk is bedoeld voor ouderen met een diagnose dementie of een hersen gerelateerde somatische diagnose, zoals de ziekte van parkinson of een doorgemaakte CVA. Cliënten worden geholpen om te gaan met de gevolgen van hun ziekten en biedt naasten informatie en steun. Er is een indicatie dagbesteding of groepsbegeleiding nodig vanuit het WMO.

De maatwerkgroepen zijn er 3 in totaal, de inzichtgroep, de dag sociëteit en de groep die in oktober 2017 gestart is.

Er wordt samengewerkt met:

  • Huisartsen en thuiszorginstanties
  • Gemeente Aalseer
  • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
  • Beweeg Bewust Aalsmeer
  • Mantelzorg&Meer
  • Vita Amstelland
  • Casemanagers en ouderenadviseurs

Meldingsformulier voor gemeenten

Kosten deelname ontmoetingscentrum

Het inloopcentrum/Odensehuis is vrij toegankelijk, per activiteit worden kleine bijdrages gevraagd. Een deel van de kosten voor deelname aan de maatwerk groepen wordt vergoed. Er wordt verder een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd door de CAK. Meer informatie over het CAK vind u op www.hetcak.nl

Klik hier voor de brochure over het ontmoetingscentrum.