Inloopcentrum/ Odensehuis

Omschrijving

Het inloopcentrum is een laagdrempelige voorziening, bedoeld voor kwetsbare ouderen in de gemeente Aalsmeer/Kudelstaart die behoefte hebben aan sociale contacten en dagbesteding in de vorm van activering en behoud van mogelijkheden. Er is sprake van zelfstandigheid op het gebied van adl en verplaatsing.

Ouderen zijn kwetsbaar als er sprake is van een situatie of beperking die van invloed is op het welbevinden. Kwetsbaarheid kan uiteindelijk lijden tot chronisch ziekzijn, dementie en afhankelijkheid.

Voorbeelden van kwetsbaarheid zijn:

  • eenzaamheid, isolement en veel alleen zijn
  • lichamelijke beperkingen
  • psychisch disbalans zoals zwaarmoedigheid en depressie
  • verstandelijke beperking.

Ouderen zijn mensen binnen de leeftijdscategorie van 65 tot 90+, of mensen die zich binnen deze leeftijdscategorie thuis voelen en kwetsbaarheid ondervinden.

Klik hier voor de brochure met het weekoverzicht

Indicatie/contra-indicatie in het inloopcentrum/ Odensehuis

De voorziening is laagdrempelig en dus voor iedereen toegankelijk. Redenen waarom iemand niet bij het inloopcentrum aan kan sluiten zijn:

  • matig tot ernstige dementie waarbij de behoefte aan zorg en begeleiding niet gerealiseerd kan worden
  • lichamelijke beperking, zodanig dat er sprake is van adl afhankelijkheid
  • psychisch disbalans waarbij er sprake is van sociaal onaangepast gedrag dat niet gecorrigeerd kan worden, met andere woorden: iemand kan niet functioneren binnen een groep.

Daarnaast kan er sprake zijn van eenzaamheid en isolement zonder dat er sprake is van behoeften. Er moet dus wel enige bereidheid zijn tot deelname. Het onderzoeken hiervan is van groot belang, omdat passiviteit en onvermogen tot het nemen van initiatief verward kunnen worden met niet bereid zijn.

Inloopspreekuur

Elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur

Meetinstrument mate van kwetsbaarheid

 

Vast weekoverzicht Kudelstaart

Maandag Kudelstaart:
Breinzaken en Geheugentraining vanaf 10.00 uur
We doen activiteiten in het teken van het stimuleren van het geheugen, maar ook thema gesprekken waarbij we wat dieper op onderwerpen ingaan komen aan bod. Dit om betrokken te blijven in het hier en nu. We werken met verschillende boeken met geheugentraining o.a. kien en geheugen fitness. Het blijven prikkelen van het brein is vooral op oudere leeftijd belangrijk, zo blijft het geheugen langer stabiel en wordt het lerend vermogen aangesproken.

Dinsdag Kudelstaart:
Creatieve middag om 14.30 uur
Is een gezellige middag i.s.m wijkpunt Voor Elkaer, waar u al uw creativiteit in kwijt kunt. Van 14.30 – 16.30 uur kunt u gratis meedoen aan de activiteit. De materialen zijn aanwezig, mocht u uw werk willen meenemen dan vragen we een bijdrage, dit hangt af van wat er wordt gemaakt. Dit is incl. koffie of thee . Bent u ook nieuwsgierig geworden? Kom dan langs, gezellig met een vriendin of buurvrouw, mannen zijn natuurlijk ook welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met de gastvrouwen 0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Donderdag Kudelstaart:
geheel dag programma incl. lunch en wandelen

Totaal Vitaal vanaf 10.00 uur
Is een activiteit waarbij bewegen en cognitieve uitdagingen centraal staan. Totaal Vitaal bestaat uit 3 onderdelen; een uitgebreide warming-up, een spel element en een cooling-down. De naam zegt het al goed voor lichaam en geest!

Creatief vanaf 14.30 uur
Schilderen en kleuren omdat het leuk is! Schilderen werkt ontspannend en stimuleert de hersenen. Ervaring is niet nodig. Saskia is er om te begeleiden. Voor specifieke vragen kunt u terecht bij Henny Bax, een Aalsmeerse kunstenaar. Voor materialen kan er een eigen bijdrage voor worden gevraagd.

Vrijdag Kudelstaart:
Themagroep vanaf 10.00 uur
Bij “Het belang van verhalen” is het de bedoeling om met elkaar in gesprek te komen en elkaar te leren kennen door herinneringen en verhalen te delen. Verschillende onderwerpen, die betrekking hebben op ieders leven zullen aan bod komen. Elke oneven week thema Aalsmeer; met filmbeelden.


Musica vanaf 14.30 uur
Muziek is een feest der herkenning. Om de week komt er een vrijwillige pianiste om bekende Nederlandse liedjes te begeleiden. Van samen zingen ontspan je en wordt je vrolijk. Met verschillende muziekprogramma’s en activiteiten gaan we wat dieper in op bepaalde thema’s, muzieklegendes en terug in de tijd, wat herinneringen oproept.

 

Vast weekoverzicht Aalsmeer

geheel dagprogramma (met uitzondering woensdag) inclusief lunch en wandelen

Maandag Aalsmeer:
Creatief vanaf 10.00 uur
Schilderen en kleuren omdat het leuk is! Schilderen werkt ontspannend en stimuleert de hersenen. Ervaring is niet nodig. Saskia is er om te begeleiden. Voor specifieke vragen kunt u terecht bij Henny Bax, een Aalsmeerse kunstenaar. Voor materialen wordt een eigen bijdrage van €2,50 gevraagd.

Breinzaken vanaf 14.30 uur
We doen activiteiten in het teken van het stimuleren van het geheugen, maar ook thema gesprekken waarbij we wat dieper op onderwerpen ingaan komen aan bod. Dit om betrokken te blijven in het hier en nu.

Dinsdag Aalsmeer
Geheugentraining vanaf 10.00 uur
We werken met verschillende boeken met geheugentraining o.a. kien en geheugenfitness. Het blijven prikkelen van het brein is vooral op oudere leeftijd belangrijk, zo blijft het geheugen langer stabiel en wordt het lerend vermogen aangesproken.

Musica vanaf 14.30 uur
Muziek is een feest der herkenning. Om de week komt er een vrijwillige pianiste om bekende Nederlandse liedjes te begeleiden. Van samen zingen ontspan je en wordt je vrolijk. Met verschillende muziekprogramma’s en activiteiten gaan we wat dieper in op bepaalde thema’s, muzieklegendes en terug in de tijd, wat herinneringen oproept.

Woensdag Aalsmeer
Koken en Bakken vanaf 10.00 uur
Heeft u twee linkerhanden als het om koken gaat of vindt u het juist leuk om anderen het te leren? Elke woensdag na de koffie gaan we onder begeleiding van Jennifer aan de slag. De kosten bedragen € 4,- per keer en de bereide maaltijd wordt gezamenlijk genuttigd.

Donderdag Aalsmeer
Bewegen: Totaal Vitaal vanaf 10.00 uur
Is een activiteit waarbij bewegen en cognitieve uitdagingen centraal staan. Totaal Vitaal bestaat uit 3 onderdelen; een uitgebreide warming-up, een spel element en een cooling-down. De naam zegt het al goed voor lichaam en geest!

Breinzaken vanaf 14.30 uur
We doen activiteiten in het teken van het stimuleren van het geheugen, maar ook thema gesprekken waarbij we wat dieper op onderwerpen ingaan komen aan bod. Dit om betrokken te blijven in het hier en nu.

Vrijdag Aalsmeer
Multi-media en Creatief vanaf 10.00 uur
Met de tijd meegaan is een uitdaging. Heeft u hulp nodig bij het gebruik van uw mobiele telefoon, tablet of pc of kunt u anderen daarbij helpen, dan bent u van harte welkom!

Vrijdagmiddag Themagroep met beeld en geluid vanaf 14.30 uur
Bij “Het belang van verhalen” is het de bedoeling om met elkaar in gesprek te komen en elkaar te leren kennen door herinneringen en verhalen te delen. Verschillende onderwerpen, die betrekking hebben op ieders leven zullen aan bod komen. Elke oneven week thema Aalsmeer; met filmbeelden.