Inloop Odense Aalsmeer en Rijsenhout

Omschrijving

Het inloopcentrum is een laagdrempelige voorziening, bedoeld voor kwetsbare ouderen in de gemeente Aalsmeer/Kudelstaart die behoefte hebben aan sociale contacten en dagbesteding in de vorm van activering en behoud van mogelijkheden. Er is sprake van zelfstandigheid op het gebied van adl en verplaatsing.

Ouderen zijn kwetsbaar als er sprake is van een situatie of beperking die van invloed is op het welbevinden. Kwetsbaarheid kan uiteindelijk lijden tot chronisch ziekzijn, dementie en afhankelijkheid.

Voorbeelden van kwetsbaarheid zijn:

  • eenzaamheid, isolement en veel alleen zijn
  • lichamelijke beperkingen
  • psychisch disbalans zoals zwaarmoedigheid en depressie
  • verstandelijke beperking.

Ouderen zijn mensen binnen de leeftijdscategorie van 65 tot 90+, of mensen die zich binnen deze leeftijdscategorie thuis voelen en kwetsbaarheid ondervinden.

 

Indicatie/contra-indicatie in het Inloop Odense

De voorziening is laagdrempelig en dus voor iedereen toegankelijk. Redenen waarom iemand niet bij het inloopcentrum aan kan sluiten zijn:

  • matig tot ernstige dementie waarbij de behoefte aan zorg en begeleiding niet gerealiseerd kan worden
  • lichamelijke beperking, zodanig dat er sprake is van adl afhankelijkheid
  • psychisch disbalans waarbij er sprake is van sociaal onaangepast gedrag dat niet gecorrigeerd kan worden, met andere woorden: iemand kan niet functioneren binnen een groep.

Daarnaast kan er sprake zijn van eenzaamheid en isolement zonder dat er sprake is van behoeften. Er moet dus wel enige bereidheid zijn tot deelname. Het onderzoeken hiervan is van groot belang, omdat passiviteit en onvermogen tot het nemen van initiatief verward kunnen worden met niet bereid zijn.

Inloopspreekuur

Elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur

Meetinstrument mate van kwetsbaarheid

 

Activiteitenoverzicht Aalsmeer

Activiteitenoverzicht Rijsenhout