Inloophuis Odense

 

Het inloophuis Odense is een laagdrempelige voorziening, bedoeld voor (kwetsbare) ouderen die behoefte hebben aan sociale contacten. Voor wie opbloeit door het samen doorbrengen van een deel van de dag. Voor wie zin heeft om samen activiteiten te ondernemen en zo vaardigheden langer te behouden. Dit alles is mogelijk als er sprake is van zelfstandigheid op het gebied van adl en verplaatsing.

Ouderen zijn of worden kwetsbaar als er sprake is van een situatie of beperking die van invloed is op het welbevinden. Dit kan uiteindelijk leiden tot chronisch ziekzijn, dementie en afhankelijkheid. Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • Eenzaamheid, isolement en veel alleen zijn.
  • Lichamelijke beperkingen.
  • Psychische disbalans zoals zwaarmoedigheid en depressie.
  • Verstandelijke beperking.

 

Waar komt de naam Odense vandaan

De naam en visie van het Inloophuis Odense is ontleend aan een initiatief uit de stad Odense in Denemarken. In 2000 werd daar een inloop, – advies, – en ontmoetingscentrum opgezet. Het uitgangspunt is dat er in een ongedwongen en informele sfeer advies en ondersteuning wordt aangeboden. Sinds 2008 zijn er in heel Nederland Odensehuizen opgericht. Dit was nodig omdat ondanks alle professionele hulp, mensen met dementie en hun mantelzorgers tegen knelpunten aanlopen zoals:

* Het ontbreken van inzicht en informatie

* De belasting voor mantelzorgers

* Het wegstoppen van problemen

* Gebrek aan perspectief

 

De kernwaarde van Inloophuis Odense

In het Odensehuis draagt iedereen – naar eigen vermogen- een stukje van de verantwoordelijkheid voor de organisatie. Dit geldt voor de deelnemers, mantelzorgers en de vrijwilligers. Ieder heeft een aandeel aan het draaiend houden van het huis en de activiteiten. Zij vormen als het ware het hart van de organisatie. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats waarin gezamenlijk afspraken en huisregels worden vastgesteld.

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is er in een Odensehuis minimaal één beroepskracht aanwezig die een coördinerende, faciliterende en ondersteunde rol heeft. De beroepskracht draagt de filosofie en kernwaarden van een Odensehuis uit en brengt deze in de praktijk.

Als u mee wilt doen bij het Odensehuis krijgt u een kennismakingsgesprek waarin uw belangstelling, wensen, talenten en mogelijkheden centraal staan. Om deel te nemen aan een programma van het Inloophuis Odense is geen diagnose, indicatie of doorverwijzing nodig. Iedereen kan binnenlopen. Wilt u echter meer informatie of een gesprek met één van de coördinatoren dan is het wenselijk om een afspraak te maken.


INLOOP ODENSE AALSMEER VOOR
SENIOREN UIT DE BUURT, GEBOUW IRENE
(in september een beperkt programma)   
Maandag
Creatief/ kleuren/ puzzelen 10:00 – 12:30 uur
Geheugentraining 14:30 – 15:45 uur
Bewegen Parkinsongroep 13:30 – 15:30 uur
Dinsdag
Geheugentraining 10:00 – 12:30 uur
Dinsdag Musica 14:30 – 15:45 uur
Donderdag
Gespreksgroep 10:00 – 12:30 uur
Totaal Vitaal 14:30 – 15:45 uur

Lunch mogelijkheid vanaf 12.30 uur


 

Contactgegevens Inloop Odense

Inloop Odense Aalsmeer
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12
1431 BW Aalsmeer
Telefoon: 06 – 22468574
ecarels@zg-aelsmeer.nl

Inloop Odense Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf 2
1435 KP Rijsenhout
Telefoon: 06 – 22468574
ecarels@zg-aelsmeer.nl

Inloopcentrum Kudelstaart
Nobelhof 1, 1433 JZ Kudelstaart
Telefoon: 0297-820979