Maatwerk dagbesteding

Dag sociëteit

De dag sociëteit richt zich op cliënten met matig ernstige dementie al dan niet met meerdere beperkingen. De activiteiten bestaan uit activeren van de hersenen door spel, bewegen en reminiscentie. Er wordt gebruik gemaakt van de validation benadering (aansluiten bij de belevingswereld), de behoefte van de cliënt staat centraal en hoofddoel is het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven ondanks de beperkingen door dementie. Naast begeleiding is er op deze groep ook aandacht voor zorgaspecten. De sociëteit biedt plaats voor 12 tot 14 mensen. Deelnemers komen 1 tot 4 dagen per week, afhankelijk van mogelijkheden en behoeften. De deelnemers in de regio Aalsmeer kunnen opgehaald en thuisgebracht worden. Het programma is van 10.00 – 15.30 uur op maandag, dinsdag, woensdag, en vrijdag in Gebouw Irene aan de Kanaalstraat.

Sociëteit programma

10.00 – 10.30 binnenkomst en koffie drinken
10.45 – gesprek over maatschappelijke items (met gebruik van de krant)
12.00 – beweegactiviteit/therapie
13.00 – lunch met soep
13.30 – gezamenlijk afruimen
14.00 – wandelen/ een half uur rusten
14.30 – theetijd
15.00 – activiteit als breinzaken, vragenderwijs geheugentraining, de juiste toon muziek
15.30 – afronden

Inzichtgroep

‘Inzicht’ wordt gevormd door een groep mensen met beginnende tot matig ernstige dementie en door mensen met parkinson dementie en lewy body dementie. De activiteiten bestaan uit activeren van de hersenen door spel, bewegen en reminiscentie (terughalen van herinneringen). In deze groep wordt gesproken over de gevolgen hun ziekte en de deelnemers zijn zich in zekere mate bewust van hun beperkingen. Deze groep heeft behoefte aan ondersteuning en begeleiding en biedt plaats aan 12 mensen per dag. Deelnemers komen 1 tot 4 dagen per week, afhankelijk van mogelijkheden en behoeften. De deelnemers in de regio Aalsmeer kunnen opgehaald en thuisgebracht worden. Het programma is van 10-15.30 uur op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in Gebouw Irene aan de Kanaalstraat.

Inzichtgroep dagprogramma

10.00 – 10.30 binnenkomst en koffie drinken
10.45 – gesprek over maatschappelijke items (met gebruik van de krant)
12.00 – beweegactiviteit/therapie
13.00 – lunch met soep
13.30 – gezamenlijk afruimen
14.00 – wandelen/ een half uur rusten
14.30 – theetijd
15.00 – activiteit als breinzaken, vragenderwijs geheugentraining, de juiste toon muziek
15.30 – afronden

 

START DIT NAJAAR

Dagbesteding voor jongere mensen met dementie in Aalsmeer

Gekoppeld aan ‘DemenTalent’ (zie onder voor uitleg) zal 2 dagen per week een nieuwe vorm van dagbesteding aangeboden worden in Aalsmeer voor jongere mensen met dementie.

De overeenkomsten met het huidige aanbod voor ouderen:

 • de openingstijd (2 dagen per week)
 • de structuur binnen het programma
 • de lunchmogelijkheid
 • het individuele begeleidingsplan

Het grote verschil met dagbesteding voor ouderen is de inhoud van het programma, de activiteiten zullen veel meer gericht zijn op de behoeften van jongere mensen. Bijvoorbeeld:

 • Werken in de tuin. Aan deze activiteit kan een vrijwilliger gekoppeld worden. (actief en nuttig bezig zijn)
 • Gespreksgroep waarbij de nadruk ligt op het omgaan met de beperkingen en het bespreken van maatschappelijke thema’s.
 • Beweeggroep met een hogere intensiteit.
 • creatieve vorm
 • individueel puzzelen, schrijven

Fitte 70ers die zich herkennen in de behoeften en zich kunnen vinden in het aanbod kunnen aansluiten bij deze groep.

 

De startdatum van deze dagbesteding zal in het najaar van 2017 zijn.

 

DemenTalent

 

Samen met de deelnemer wordt gezocht naar arbeidsmogelijkheden binnen de gemeente. Mensen met dementie worden in hun kracht gezet en blijven participeren in de maatschappij, daarnaast staan ze in contact met een deskundige op het gebied van dementie.Een dienstverlening als DemenTalent sluit aan bij

 • de behoeften van jonge mensen met dementie
 • de wensen van de projectgroep JMD
 • een dementievriendelijke gemeente
 • een sluitende keten, incl. het digitale leerplein

 

De deelnemer kan als vrijwilliger verschillende activiteiten binnen de organisatie uitvoeren die passen bij zijn of haar talenten; vaardigheden van mensen kunnen nog lang behouden blijven, ook als er sprake is van dementie. Mogelijkheden en voorzieningen;

 • organiseren en mede inhoud geven aan informatiebijeenkomsten
 • binnen onze eigen organisatie
 • lagere school (voorlezen, overblijf, buitenschoolse opvang, conciërgehulp)
 • Horeca, snackbar, lunchroom, (gastvrouw/man, glazen ophalen, afruimen)
 • dieren; kinderboerderij, honden uitlaatservice
 • Buitenwerk; plantsoenendienst, tuintjes bijhouden, historische tuin
 • winkel; (lege flessen sorteren, winkelwagens onderhouden, bloemen en planten verzorgen)
 • winkel; (hulp bij het op hangertjes hangen van kleding
 • bibliotheek; boeken terug zetten/controleren

 

Indicatie (wmo) begeleiding individueel en/of begeleiding groep+