Mantelzorgondersteuning

 

In samenwerking met Mantelzorg & Meer organiseert Ontmoetingsgroep Aalsmeer de volgende groepen:

Op dinsdagavond in samenwerking met Mantelzorg & Meer:

  • Informatiebijeenkomsten over dementie.
  • Gespreksgroepen voor kinderen van een ouder met dementie.

Op maandagmiddag of vrijdagochtend:

  • Partnergroepen

In deze partnergroep is gelegenheid om ervaringen te delen of om gesprekken te voeren met anderen die ook partner zijn in eenzelfde soort situatie. Onderlinge uitwisseling kan tot steun zijn in het dagelijks proces.

 

Websites waar u meer informatie kunt vinden: