De nieuwe naam

Zorggroep Aelsmeer

In ruim 25 jaar zijn bij de organisatie Zorgcentrum Aelsmeer verschillende initiatieven ontwikkeld en is de dienstverlening uitgebouwd. Steeds meer met focus op de ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart, vanwege de toenemende groep 75+ inwoners.

Aanleiding van de naamwijziging
De organisatie bestaat uit: Zorgcentrum Aelsmeer, Thuiszorg Aelsmeer, Inloop en Dagbesteding Aelsmeer en ‘Tafeltje Dek Je’  Aelsmeer die samen een keten van zorg bieden. De naam ‘Zorggroep Aelsmeer’ maakt dit beter duidelijk, zonder volledig afstand te nemen van de bekende naam en identiteit van de organisatie. Wij behouden het kenmerkende logo met het ‘rood, groen en zwart’ van de gemeente Aalsmeer, maar het woord in de boog erboven wijzigt van Zorgcentrum naar Zorggroep. De onderdelen behouden hun eigen naam, echter alles met Aelsmeer (met ae) als verbinding:
• Zorgcentrum Aelsmeer,
• Thuiszorg Aelsmeer,
• Dagbesteding Aelsmeer,
• Tafeltje Dek Je Aelsmeer.

Onze basis
Wij waarderen de korte lijnen met betrokkenen in de directe omgeving, huisartsen, ouderenbonden, gemeente etc. Als organisatie zijn wij geworteld in het dorp Aalsmeer en Kudelstaart en kennen de cliënten, bewoners en hun naasten, de medewerkers en vrijwilligers elkaar goed. Wij zijn van en voor het dorp en zijn als zodanig ook goed bekend en aanspreekbaar.

Samenwerking
De maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot minder verzuiling. Er is in Aalsmeer een goede afstemming met Kloosterhof, onderdeel van Zorgcentra Meerlanden, en met Rozenholm, onderdeel van Amstelring. Wij bieden allemaal intensieve verpleeghuiszorgzorg, zoals door regelgeving en financiering voorgeschreven is. En met zes ouderenzorgorganisaties is dit jaar de regiovisie Amstelland en de Meerlanden ‘Positief Gezond oud worden is voor iedereen anders, op weg naar 2032’ ondertekend. Onze organisatie onderschrijft de noodzaak van
samenwerking bij een snel groeiende groep ouderen, inclusief een snelle toename van mensen met dementie. Deze groei komt bij een krapper wordende arbeidsmarkt, digitalisering en de ontwikkelingen om langer thuis te blijven wonen. Samenwerken, kennis delen en overleg dragen bij om mee te groeien met de maatschappelijke opgaven in de ouderenzorg.