Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

In een huiselijke omgeving bieden wij dementerende ouderen een veilig verblijf. Op de begane grond is er een afdeling kleinschalig wonen voor dementerende ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Er zijn twee groepen met elk maximaal 8 bewoners. Het is een gesloten afdeling; een zogenoemde WZD aangewezen woonvoorziening.

In deze veilige omgeving deelt u een huiskamer met andere bewoners. U vormt een kleine woongroep. In de huiskamer worden de maaltijden genuttigd. Er worden ook activiteiten aangeboden en samen kunnen ook huishoudelijke taken worden verricht. Er is een “glazen gang” tussen de twee woongroepen met een mooie tuin l voor deze groep ouderen. Hierdoor is er voldoende loopgelegenheid in een veilige omgeving, zowel binnen als buiten. U heeft een eigen kamer met slaapruimte, badkamer en eigen keuken. Uw kamer kunt u naar eigen keuze inrichten met uw eigen herkenbare spullen zodat u zich hier snel thuis voelt.

De zorgmedewerkers die uw woongroep begeleiden houden rekening met uw gewoontes en zorgen voor een heldere structuur. Zo proberen we een huiselijke sfeer en omgeving te creëren waarin u zich veilig en prettig voelt. Een thuis waarin u zoveel mogelijk u zelf kunt zijn en eigen dingen kunt doen. Tegelijkertijd is er ruimte om met andere bewoners plezierige en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Uw partner, kinderen en ander bezoek zijn altijd welkom. De zorgmedewerkers vinden het prettig als de familie / mantelzorger betrokken zijn bij de zorg voor u. Zij zullen hen betrekken bij de activiteiten die plaats vinden. De levensgeschiedenis en omgeving waaruit u komt helpen de zorgverleners om de activiteiten hier op aan te laten sluiten. Er wordt intensief samengewerkt met de arts. De arts is gespecialiseerd in ouderen-geneeskunde . Er is een multidisciplinaire benadering in samenspraak met bewoner, mantelzorger en zorgmedewerkers.

Kleinschalig wonen in een open gedeelte

Naast de gesloten afdeling is er op de begane grond ook een open afdeling voor dementerende ouderen. Deze afdeling heeft 15 appartementen waar u als bewoner alle zorg en begeleiding die u nodig heeft kunt krijgen. U heeft een eigen kamer met slaapruimte, badkamer en eigen keuken. Uw kamer kunt u naar eigen keuze inrichten met uw eigen herkenbare spullen zodat u zich hier snel thuis voelt. De afdeling heeft een gezellige woonkamer ‘de Voorkamer’. In deze woonkamer kunt u, als u dat wilt, de hele dag vertoeven. Hier wordt gezamenlijk gegeten, koffie gedronken en activiteiten gedaan. Desgewenst kunt u deelnemen aan activiteiten in de grote recreatie zaal en het eten in het restaurant.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdelingshoofd Leonie Lek. Dit kan via 0297-326050 of llek@zorgcentrumaelsmeer.nl