Psychogeriatrische dagopvang

Zorgcentrum Aelsmeer heeft een dagopvang voor dementerende bewoners die niet op de psychogeriatrische afdeling (gesloten afdeling) wonen. Het is belangrijk dat bewoners dagelijkse structuur en begeleiding aangeboden krijgen omdat zij niet langer de mogelijkheid hebben zelf de regie over hun leven uit te oefenen. De dagopvang is van 10:00 uur tot 18:30 uur geopend, zeven dagen in de week.

Er wordt een programma geboden gericht op herkennings-, ontspannings- en recreatief gebied. Wat aangeboden wordt is vooral structuur en gezelligheid. Hierdoor kan een overplaatsing naar de psychogeriatrische afdeling in het zorgcentrum uitgesteld worden.

Naast het creëren van een huislijke sfeer wordt in het programma aansluiting gezocht bij activiteiten waaraan men vroeger gewend was. Dit betekent samen met bewoners de tafels dekken en het afdrogen van de koffiekopjes. Er wordt samen de krant gelezen en zijn er gerichte activiteiten passend bij de doelgroep. Zoals reminiscentie, bloemschikken, gymnastiek aan tafel en geheugenspelletjes. Het geeft de bewoners een dag vulling in de vorm van rust, erkenning en veiligheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma Groenenberg, zij is Hoofd Welzijn in Zorgcentrum Aelsmeer. Dit kan via 0297-326050 of welzijn@zorgcentrumaelsmeer.nl