Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer

Naast de organisatie Zorgcentrum Aelsmeer is er een speciale Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer. Deze stichting is in het leven geroepen om extra voorzieningen te organiseren voor de ouderen van Aalsmeer die niet kunnen worden gefinancierd uit de normale budgetten. Het doel van de stichting is om ‘senioren 65+, dagen met een ‘gouden randje’ te bieden, zoals in de doelstelling staat. De stichting doet dit door verwerven van donaties en giften en hiervoor activiteiten ten behoeve van ouderen te ontwikkelen. Gedacht moet worden aan de ondersteuning van de jaarlijkse vakantie, een aantal activiteiten dat georganiseerd wordt ten behoeve van de ontspanning en recreatie van de bewoners, het exploiteren van speciale bussen voor vervoer van ouderen waardoor de mobiliteit toeneemt.

Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer heeft tweehonderdtachtig particuliere donateurs. Tevens doet zij aan fondsenwerving. Daarnaast is er de speciale 75+ club. Dit is een club van bedrijven die ouder zijn dan 75 jaar. Zij steunen de Stichting Vrienden jaarlijks met een vast bedrag en worden twee maal uitgenodigd voor een gezamenlijke activiteit, zoals een bedrijfsbezoek etc. Zie onderaan deze rubriek de “75+ club Vrienden Zorgcentrum Aelsmeer”.

Alle donateurs en bedrijven ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief waarin verantwoord wordt wat er met het geld van de Stichting Vrienden is gebeurd.

Wilt u de Stichting Vrienden van Zorgcentrum steunen dan kan dit door u op te geven als donateur of begunstiger.

De donatie kan worden gestort op rekeningnummer NL90RABO 0300110421 t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, onder vermelding van donateur.

De minimumbijdrage voor het donateurschap is 15 euro per jaar. Ook éénmalige giften zijn uiteraard welkom. Wilt u er dan bij vermelden dat het om een éénmalige gift gaat. Voor bedrijven geldt een minimumbijdrage van € 100,- per jaar.

De stichting is een ANBI (de giften zijn dus e.v.t fiscaal aftrekbaar)