Erkenning vanuit de OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft het corona beleid van de afgelopen twee jaar geëvalueerd. Zij benoemen onder andere dat in de langdurige zorg en in de verpleeghuizen in het begin van de corona crisis onvoldoende aandacht was voor de kwetsbare ouderen, hun naasten en alle betrokken medewerkers.

Het is goed dat er nu erkenning komt voor deze hele zware tijd, zowel voor de bewoners die geen bezoek konden ontvangen in die eerste corona-tijd als voor alle collega’s die enorm hard hebben gewerkt en daarbij geen afstand konden houden en geen beschermende kleding hadden.

Nog steeds is bij veel collega’s de zware corona tijd een lastig onderwerp, probeer er met elkaar over te praten, dat kan opluchten. En wanneer je denkt dat je meer hulp nodig hebt bij het verwerken, laat dit dan ook weten aan je leidinggevende of een vertrouwde collega.

Dankzij veel attenties en activiteiten vanuit het dorp Aalsmeer hebben inwoners en ondernemers  (vooral) in het voorjaar 2020 duidelijk laten zien dat ze aan ons hebben gedacht, dat is zeer gewaardeerd.

En ook nu is er aandacht voor de Helden in de Zorg. In het Oude Raadhuis in Aalsmeer is vanaf zondag 20 februari tot en met 3 april een tentoonstelling als ode aan alle harde werkers in deze tijd. Ook vanuit onze organisatie zijn collega’s op de foto gezet en vertegenwoordigen zij ons als Held in de Zorg. Ga gerust eens kijken.

En namens Corrie van Breemen en Erwin van de Griek spreek ik graag mijn waardering uit voor alle collega’s van onze organisatie Zorgcentrum Aelsmeer, jullie zijn echt helden!!

Met vriendelijke groet,

Ellen Meily