Mannenclub

De Mannenclub is gebaseerd op het groepsgevoel van mannen onderling. Mocht blijken dat een cliënt meer gebaat is bij een gemengde groep dan kan er gekeken worden naar een overplaatsing. De cliënt moet in staat zijn om een programma met een wisselende structuur en begeleiding aan te kunnen. Denk dan bijvoorbeeld aan activiteiten op andere tijden dan de rest van de week.

Deze groep biedt plaats aan acht of negen deelnemers per dag. De Mannenclub komt eenmaal per week op woensdag bij elkaar.