Nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) Ons®

Vanaf 1 december 2021 gaan wij als organisatie Zorgcentrum Aelsmeer werken met het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) Ons® van Nedap. Dit ECD wordt in meer dan 1000 zorginstellingen in Nederland gebruikt. Wij kunnen hierdoor gebruik maken van modules die bij andere zorgorganisaties al zijn ontwikkeld en getest. 

Waarom een nieuw ECD Het nieuwe ECD zal helpen om minder dubbele registraties te doen omdat iedere cliënt één dossier heeft. Wanneer iemand thuis woont en de medewerkers voor verpleging of verzorging komen aan huis voor bijvoorbeeld wondzorg en begeleiding, dan is in het ECD de gewenste informatie te vinden. En wanneer deze cliënt ook 2 dagen per week naar de dagbesteding gaat, dan kunnen die medewerkers gebruik maken van hetzelfde digitale dossier, waarbij vanzelfsprekend alleen inzage is op de informatie die relevant is voor de situatie.   

In het dossier staat informatie van zorg en behandeling tot welzijn en persoonlijke wensen van de cliënten. Ook de financiële administratie is gekoppeld aan dit dossier en declaraties naar een zorgkantoor kunnen op basis van activiteiten worden verwerkt. 

Koppeling met andere systemen Voor de bewoners in het Zorgcentrum Aelsmeer is het cliëntendossier digitaal gekoppeld aan het medisch dossier van de Specialisten Ouderengeneeskunde. Met de systemen van de huisartsen en de apotheken in Aalsmeer hopen we in 2022 een koppeling te maken. 

Caren Ons® heeft ook een module, Caren, waarmee cliënten aan de naasten inzage kunnen geven in hun dossier. Deze ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’ biedt de mogelijkheid dat bijvoorbeeld een 1e contactpersoon ziet wat de arts heeft voorgeschreven en hoe de verzorging heeft gerapporteerd over de dag. Deze module zal ook in 2022 worden ingezet. 

In de afgelopen maanden is veel werk verzet om het dossier voor te bereiden en in te richten. Medewerkers zijn getraind om met Ons® te gaan werken. Wij hopen een mooie nieuwe stap te zetten, hoewel het in het begin waarschijnlijk wel even wennen zal zijn.