Ondernemingsraad

Het bestaan van een ondernemingsraad is voor elke onderneming wettelijk verplicht, zo ook voor Zorgcentrum Aelsmeer.

De ondernemingsraad heeft tot taak in het belang van het in al haar doelstellingen goed functioneren van de onderneming bij te dragen aan een goede onderlinge samenwerking binnen de onderneming door overleg, advies en instemming (waar vereist). De ondernemingsraad werkt volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Het welzijn en de belangen van de in de onderneming werkzame personen staat daarbij voorop. Elke werknemer die gedurende zes maanden werkzaam is bij ZCA, kan zich verkiesbaar stellen tot lid van de ondernemingsraad. De huidige ondernemingsraad is in zijn derde zittingsjaar.

Op dit moment bestaat de ondernemingsraad uit 7 leden, waaraan toegevoegd een ambtelijk secretaris. De ondernemingsraad is samengesteld uit zowel intra- als extramurale vertegenwoordigers. De bestuurder van het Zorgcentrum Aelsmeer is de overlegpartner van de ondernemingsraad.

Met de ondernemingsraad kan contact worden opgenomen via het email adres or@zorgcentrumaelsmeer.nl