Opname in Zorgcentrum Aelsmeer

Door het niet aansluiten van ‘vraag en aanbod’ ontstaan er wachtlijsten. De meest voorkomende vraag betreft de ‘mogelijke duur vooraleer men kan opgenomen worden’. Dit is echter zeer moeilijk in te schatten: dikwijls kan er enkel een zeer ruwe indicatie worden gegeven.

Wanneer opgenomen in Zorgcentrum Aelsmeer

Vanaf de datum dat het zorgcentrum de indicatie heeft ontvangen van het indicatieorgaan (CIZ) bent u ingeschreven op de wachtlijst. U ontvangt van ons een bevestigingsbrief. De Zorgconsulent neemt contact met u op om de urgentie vast te stellen voor opname. Dit wordt gedaan aan de hand van een lijst met vragen. Daarna kan het enige tijd duren voordat er daadwerkelijk wordt overgegaan tot opname. mochten er in de tussentijd zich wijzigingen voordoen in uw situatie is het prettig de zorgconsulent daarvan op de hoogte te stellen.

Bij een vrijkomende plaats in Zorgcentrum Aelsmeer wordt de wachtlijst doorlopen. Om één en ander beheersbaar te maken wordt er gewerkt met een ‘drempellijst’: dit zijn een drie personen die binnen afzienbare tijd kunnen worden opgenomen. De eerste op de wachtlijst is niet noodzakelijk degene die effectief wordt opgenomen.

Volledigheidshalve vermelden wij dat er een voorrangsrecht voor inwoners van de gemeente Aalsmeer is of als er een historische band is met de gemeente.

Meer informatie over de wachtlijst kunt u krijgen bij Zorgconsulent Yvon Molenkamp of het Hoofd Zorg en Welzijn van Zorgcentrum Aelsmeer, Corrie van Breemen. U kunt daarvoor bellen naar (0297) 326050.