Over ons

Zorgcentrum Aelsmeer bestaat sinds 1994 en is ontstaan uit een fusie tussen Rustoord en Seringenpark in Aalsmeer. Op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg wordt er verpleging, verzorging, ondersteuning en begeleiding geboden aan alle bewoners.

De uitgangspunten van het zorgcentrum zijn om aan de wensen en behoeften van de cliënt te voldoen. Deze geeft aan hoe hij of zij wil wonen, maar ook welke activiteiten hij of zij wil krijgen en welke begeleiding daarbij past: ieder uur van de dag, of af en toe.

Zorgvoorwaarden

Uw zorg in een AWBZ instelling, ActiZ zorg met Verblijf of ActiZ zorg zonder Verblijf met toegevoegd addendum.

Indien u meer wilt weten over Verpleging en Verzorging, inclusief alle definities, gebruikerstermen en dergelijke, download dan de Gebruikersgids Verpleging en Verzorging.

Mocht u toch nog vragen hebben neem dan contact op met het Hoofd Zorg Intramuraal via telefoonnummer: 0297-326050

Jaardocument

Het Jaardocument 2013 van Zorgcentrum Aelsmeer bevat een verslag van onze activiteiten en geeft een beeld van de financiële resultaten over 2013. Download het Jaardocument