Directeur- Bestuur

 

 E.A. (Ellen) Meily-Keulemans is sinds juni 2019 directeur-bestuurder. Zij is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de organisatie. Dit betreft zowel Zorgcentrum Aelsmeer als Thuiszorg Aalsmeer, Ontmoetingscentrum Irene en Wijkpunt Kudelstaart. Ellen richt zich op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, het personeelsbeleid en de ondersteunende diensten. Door de afstemming met externe relaties en netwerken, vindt kennisuitwisseling plaats. Ellen is haar loopbaan gestart als verpleegkundige en heeft na haar studie Beleid en Management Gezondheidszorg (EUR) meerdere leidinggevende functies in de zorg bekleed.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De leden zijn:

De heer B.J. Hulsbos is aannemer GWW, gespecialiseerd in de waterbouw. Hij is in 2012 op voordracht van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Aalsmeer toegetreden als lid van de Raad van Toezicht. Vanaf augustus 2013 is hij Voorzitter van de Raad van Toezicht.

 

 

 

Mr Virginie L.M. Lapidaire is sinds september 2020 lid van de Raad van Toezicht. Zij is in het dagelijks leven al meer dan 25 jaar werkzaam als advocaat en heeft zich voornamelijk toegelegd op het familierecht. Behalve als advocaat begeleidt zij ook als gecertificeerd mediator partijen naar een oplossing voor het relatieconflict. Daarbij is interesse in mensen en hen bijstaan in een lastige fase van hun leven, haar belangrijkste drijfveer. Als lid van de RvT van ZCA neemt zij de portefeuille Juridische Zaken voor haar rekening.

 

 

Mevrouw S. Driezen is secretaris van de Raad van Toezicht. Saskia Driezen is werkzaam geweest in leidinggevende HR functies bij verschillende organisaties en aansluitend een aantal jaren als adviseur bij een psychologisch adviesbureau. Sinds 2006 heeft zij als Register Counsellor een eigen praktijk waar zij mensen met psychosociale problematiek begeleidt. Daarnaast is zij gespecialiseerd in rouw- en verliesverwerking.

 

 

 

Leo G.J. Eveleens is Financieel – administratief geschoold. Internationale ervaring als Directeur Finance en HR Europe. Kennis relevante aspecten wet- en regelgeving in diverse landen ( EMEA/APAC en VS ) Lid PKN Kudelstaart. Bestuurslid Atletiekvereniging Aalsmeer. Voorzitter OR ServiceNow Nederland  BV. Geïnteresseerd in cijfers en de mensen achter de cijfers. Mooi om als RvT lid te zien hoe alle medewerkers van ZCA proberen ouderen zoveel als noodzakelijk en gewenst  te “ontzorgen” op een financieel verantwoordde manier.  En om als RvT lid ook na te denken over toekomstige uitdagingen en mogelijkheden om deze zorg te blijven bieden en waar mogelijk uit te breiden in antwoord op maatschappelijke omwikkelingen en behoeften.

 

 

Hans Demoed is werkzaam als manager strategie en ontwikkeling bij de gemeente Kaag en Braassem. Ruime ervaring in bestuur en politiek. Ik beschik over veel ervaring in het sociaal domein en dan met name ook zorg. Als ervaren toezichthouder sinds najaar 2017 actief als lid van de Raad van Toezicht van Zorgcentrum Aelsmeer. Motto: zorg dichtbij en lokaal verankerd!

 

 

Margriet van Rees maakt sinds januari 2018 deel uit van de Raad van Toezicht van Zorgcentrum Aelsmeer, met als specifiek aandachtsveld Zorg, Kwaliteit en Veiligheid. Vanuit haar medische achtergrond is zij al vele jaren, vanuit diverse invalshoeken, actief op dit terrein. Zo heeft zij ervaring en kennis van wetenschappelijk onderzoek, subsidieverlening, beleid en organisatie van landelijke kwaliteits verbeterprogramma’s, kwaliteitsaudits en toezicht, in het bijzonder in de ouderenzorg.

 

 

Statuten Zorgcentrum Aelsmeer 2019 • PDF
Reglement Raad van Toezicht Zorgcentrum Aelsmeer 2019 • PDF