Directeur- Bestuur

De directie van Zorggroep Aelsmeer is verantwoordelijk voor het beleid en de bedrijfsvoering. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken van de  Zorggroep. De raad is nauw betrokken bij vaststelling van de beleidscyclus.

 

E.A Keulemans

E.A. (Ellen) Keulemans is sinds juni 2019 directeur-bestuurder. Onder haar verantwoordelijkheid vallen het algemeen beleid en de organisatie. Dit betreft zowel het Zorgcentrum Aelsmeer als Thuiszorg Aelsmeer, Ontmoetingscentrum Aelsmeer en Wijkpunt Kudelstaart.
Ellen is haar loopbaan gestart als verpleegkundige en heeft na haar studie Beleid en Management Gezondheidszorg (EUR) meerdere leidinggevende functies in de zorg bekleed. In de organisatie van de Zorggroep richt zij zich vooral op de kwaliteit van zorg en dienstverlening, het personeelsbeleid en de ondersteunende diensten. Ze is een groot voorstander van het uitwisselen van kennis en stemt daarvoor regelmatig af met externe relaties en netwerken. Haar motto is: “Wij zijn géén eilandje, wij bieden een keten van zorg.”


 

 

Raad van Toezicht

De heer L.G.J Eveleens
Voorzitter

L.G.J. (Leo) Eveleens denkt mee als lid van Raad van Toezicht over toekomstige uitdagingen en mogelijkheden voor Zorggroep Aelsmeer. Over hoe zij zorg kunnen blijven bieden en waar mogelijk uit te breiden als antwoord op maatschappelijke omwikkelingen en behoeften. Leo geniet ervan om te zien hoe medewerkers proberen ouderen te ontzorgen binnen de kaders van het noodzakelijke en gewenste, maar op een financieel verantwoorde manier. Hij heeft internationale ervaring als directeur Finance en HR Europe in het internationale bedrijfsleven, plus de daarbij behorende relevante kennis van aspecten over wet- en regelgeving. Is bestuurslid bij AVA (Atletiekvereniging Aalsmeer), lid van de kerkgenootschap PKN Kudelstaart en zeer geïnteresseerd in cijfers en de mensen áchter die cijfers.


 

Mevrouw S. Driezen
Secretaris

S. (Saskia) Driezen heeft veel ervaring in diverse leidinggevende HR-functies bij verschillende organisaties. Ook is ze een aantal jaar werkzaam geweest als adviseur bij een psychologisch adviesbureau.

Saskia heeft sinds 2006 als Register Counsellor een eigen praktijk waar zij mensen met psychosociale problematiek begeleidt. Daarnaast is zij gespecialiseerd in rouw- en verliesverwerking.


 

Mevrouw M. van Rees
Lid

M. (Margriet) van Rees maakt sinds januari 2018 deel uit van de Raad van Toezicht. Haar specifieke aandachtsveld gaat uit naar zorg, kwaliteit en veiligheid. Vanuit haar medische achtergrond is zij al vele jaren, vanuit diverse invalshoeken, actief op dit terrein.

Margriet heeft ervaring en kennis van wetenschappelijk onderzoek, subsidieverlening kwaliteitsaudits en toezicht. Alsook van beleid en organisatie van landelijke kwaliteitsverbeteringsprogramma’s. In het bijzonder in de ouderenzorg.


 

Mevrouw mr. L.M. Lapidaire
Juridische Zaken

Mr V.L.M. (Virginie) Lapidaire is sinds september 2020 lid van de Raad van Toezicht. Zij is in het dagelijks leven al meer dan 25 jaar werkzaam als advocaat en heeft zich voornamelijk toegelegd op het familierecht.
Behalve als advocaat begeleidt zij ook als gecertificeerd mediator partijen naar een oplossing voor het relatieconflict.

Daarbij is interesse in mensen en hen bijstaan in een lastige fase van hun leven haar belangrijkste drijfveer. Virginie neemt als lid van de Raad van Toezicht de portefeuille Juridische Zaken voor haar rekening.


 

De heer B. van den Dolder
Lid

B. (Bart) van den Dolder is sinds december 2022 lid van de Raad van Toezicht. Hij heeft een financiële achtergrond. Door zijn werk  bij het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid en een koepel voor woningcorporaties heeft hij kennis van en ervaring met partijen in de bouw, het (ver)bouwproces en de financiering. Hij was in diverse managementfuncties in de zorg verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en heeft daar ook “het zorgproces” leren kennen. Bart is als vrijwilliger en toezichthouder actief bij andere zorginstellingen, de diaconie en het bestuur van Vrienden op de Fiets.

 

 

Statuten Zorgcentrum Aelsmeer  • PDF
Reglement Raad van Toezicht Zorgcentrum Aelsmeer 2019 • PDF
Jaarverslag Raad van toezicht 2021. PDF