Directeur- Bestuur

De directie van Zorgcentrum Aelsmeer is verantwoordelijk voor het beleid en de bedrijfsvoering. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken in het Zorgcentrum. De raad is nauw betrokken bij vaststelling van de beleidscyclus.

 

E.A Meily-Keulemans

E.A. (Ellen) Meily-Keulemans is sinds juni 2019 directeur-bestuurder. Onder haar verantwoordelijkheid vallen het algemeen beleid en de organisatie. Dit betreft zowel het Zorgcentrum Aelsmeer als Thuiszorg Aalsmeer, Ontmoetingscentrum Irene en Wijkpunt Kudelstaart.
Ellen is haar loopbaan gestart als verpleegkundige en heeft na haar studie Beleid en Management Gezondheidszorg (EUR) meerdere leidinggevende functies in de zorg bekleed. In de organisatie van het Zorgcentrum richt zij zich vooral op de kwaliteit van zorg en dienstverlening, het personeelsbeleid en de ondersteunende diensten. Ze is een groot voorstander van het uitwisselen van kennis en stemt daarvoor regelmatig af met externe relaties en netwerken. Haar motto is: “Wij zijn géén eilandje, wij bieden een keten van zorg.”


 

 

Raad van Toezicht

De heer B.J Hulsbos
Voorzitter

B.J. (Bart) Hulsbos is sinds augustus 2013 voorzitter van Raad van Toezicht. Een jaar eerder trad hij toe als lid op voordracht van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Aalsmeer.

Bart is GWW-aannemer (Grond, – Weg, – en Waterbouw) met een specialisatie in waterbouw. In de Raad van Toezicht houdt hij toezicht op de directie en het beleidsproces van de algemene gang van zaken binnen het Zorgcentrum Aelsmeer.


 

Mevrouw S. Driezen
Secretaris

S. (Saskia) Driezen heeft veel ervaring in diverse leidinggevende HR-functies bij verschillende organisaties. Ook is ze een aantal jaar werkzaam geweest als adviseur bij een psychologisch adviesbureau.

Saskia heeft sinds 2006 als Register Counsellor een eigen praktijk waar zij mensen met psychosociale problematiek begeleidt. Daarnaast is zij gespecialiseerd in rouw- en verliesverwerking.


 

De heer L.G.J Eveleens
Lid

L.G.J. (Leo) Eveleens denkt mee als lid van Raad van Toezicht over toekomstige uitdagingen en mogelijkheden voor het Zorgcentrum Aelsmeer. Over hoe zij zorg kunnen blijven bieden en waar mogelijk uit te breiden als antwoord op maatschappelijke omwikkelingen en behoeften. Leo geniet ervan om te zien hoe medewerkers proberen ouderen te ontzorgen binnen de kaders van het noodzakelijke en gewenste, maar op een financieel verantwoorde manier. Hij heeft internationale ervaring als directeur Finance en HR Europe in het internationale bedrijfsleven, plus de daarbij behorende relevante kennis van aspecten over wet- en regelgeving. Is bestuurslid bij AVA (Atletiekvereniging Aalsmeer), lid van de kerkgenootschap PKN Kudelstaart en zeer geïnteresseerd in cijfers en de mensen áchter die cijfers.


 

De heer H. Demoed
Lid

H. (Hans) Deemoed is sinds het najaar van 2017 actief lid van de Raad van Toezicht en heeft als motto: ‘Zorg dichtbij en lokaal verankerd!’

Hans werkt als manager Strategie en Ontwikkeling bij de gemeente Kaag en Braassem. Hij heeft een ruime ervaring in bestuur en politiek als ook in het Sociaal Domein en dan met name de zorg.


 

Mevrouw M. van Rees
Lid

M. (Margriet) van Rees maakt sinds januari 2018 deel uit van de Raad van Toezicht. Haar specifieke aandachtsveld gaat uit naar zorg, kwaliteit en veiligheid. Vanuit haar medische achtergrond is zij al vele jaren, vanuit diverse invalshoeken, actief op dit terrein.

Margriet heeft ervaring en kennis van wetenschappelijk onderzoek, subsidieverlening kwaliteitsaudits en toezicht. Alsook van beleid en organisatie van landelijke kwaliteitsverbeteringsprogramma’s. In het bijzonder in de ouderenzorg.


 

Mevrouw mr. L.M. Lapidaire
Juridische Zaken

Mr V.L.M. (Virginie) Lapidaire is sinds september 2020 lid van de Raad van Toezicht. Zij is in het dagelijks leven al meer dan 25 jaar werkzaam als advocaat en heeft zich voornamelijk toegelegd op het familierecht. Behalve als advocaat begeleidt zij ook als gecertificeerd mediator partijen naar een oplossing voor het relatieconflict.

Daarbij is interesse in mensen en hen bijstaan in een lastige fase van hun leven haar belangrijkste drijfveer. Virginie neemt als lid van de Raad van Toezicht de portefeuille Juridische Zaken voor haar rekening.


 

 

 

Statuten Zorgcentrum Aelsmeer 2019 • PDF
Reglement Raad van Toezicht Zorgcentrum Aelsmeer 2019 • PDF