Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer is een onafhankelijk zelfstandig orgaan dat de belangen van de cliënten/ bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer behartigt. De cliëntenraad functioneert in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Wat doet de cliëntenraad?

De taak van de cliëntenraad is te verdelen in enkele onderwerpen. In de eerste plaats is de cliëntenraad de spreekbuis van de bewoners naar de leiding van het huis. In de tweede plaats ziet de cliëntenraad erop toe dat er goede zorg en dienstverlening geboden wordt en bewaakt de rechten van cliënten. In de derde plaats overlegt de cliëntenraad met de directie en geeft deze gevraagd en ongevraagd advies over maatregelen die van belang zijn voor de bewoners.

Wie hebben er zitting in de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer heeft een aantal leden die samen alle cliënten van het zorgcentrum vertegenwoordigen. Het gaat daarbij dus niet alleen om de bewoners van het verzorgingshuis, maar ook om de cliënten in de thuiszorg en dienstverlening.

Uw inbreng in de cliëntenraad

De cliëntenraad hoort graag algemene adviezen over de dienstverlening in Zorgcentrum Aelsmeer. De cliëntenraad stelt zich tot doel om de kwaliteit van de zorg te vergroten. Dat kan alleen als de cliëntenraad op de hoogte is van wat er leeft bij de bewoners, of u tevreden bent met de dienstverlening of dat u bepaalde wensen heeft. Uw inbreng is dus noodzakelijk en wij willen u vragen om als u informatie heeft contact met ons op te nemen.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

U kunt het beste contact opnemen met de secretaris van de cliëntenraad, mevrouw R. Bakker tel.nr. 0297-32 76 37 of via de voorzitter van de cliëntenraad, de heer J. Peters (tel.nr.06-502 61 456.

Wat is de cliëntenraad niet

De cliëntenraad is geen klachtencommissie. Voor individuele klachten over de verzorging of de bejegening is er een klachtenprocedure.