Cliëntenzorg

Zorgovereenkomst

Met iedere cliënt die gebruik maakt  van de diensten van Zorgcentrum Aelsmeer, wordt een schriftelijke zorgovereenkomst gesloten. Daarin worden afspraken gemaakt over de inhoud van de zorg en dienstverlening aan de cliënt, de voorwaarden, maar ook over de kosten ervan.

Cliëntenzorg en het zorgleefplan

Voor iedere cliënt die gebruik maakt van de diensten van Zorgcentrum Aelsmeer wordt een persoonlijk zorgleefplan opgesteld. Dit gebeurt samen met de cliënt en/of vertegenwoordiger. In dit plan staan de ondersteuningsvragen van de cliënt centraal. De zorg en ondersteuning worden daarop toegesneden. Het zorgleefplan wordt regelmatig geëvalueerd.

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende

Iedere cliënt heeft een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er).  Bij deze EVV-er  kunt u altijd terecht voor vragen over wonen, zorg en welzijn. De EVV-er is ook de persoon die met u bespreekt welke zorg u wilt ontvangen en het zorgleefplan met u evalueert.

Klachten

Zorgcentrum Aelsmeer beschikt over een klachtenregeling voor cliënten en/of uw vertegenwoordiger. Dit wordt voorgeschreven door de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). In onze klachtenregeling zijn de klachtenopvang opgenomen, evenals de klachtenbemiddeling door onder andere een vertrouwenspersoon. Met de privacy van alle betrokkenen wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Voor meer informatie over de klachtencommissie kunt u contact opnemen met één van de commissieleden, zie brochure op deze site.

Onafhankelijke klachtencommissie

De vertrouwenspersoon van Zorgcentrum Aelsmeer ondersteunt de cliënt bij klachten. Dit kunnen klachten en problemen rond de zorg en dienstverlening zijn. Maar ook klachten en problemen inzake hun rechtspositie binnen Zorgcentrum Aelsmeer. Zij onderzoekt de klachten, vormt zich een oordeel hierover en doet eventueel aanbevelingen aan de directie. Zorgcentrum Aelsmeer is ook aangesloten bij de landelijke geschillencommissie zorginstellingen. Zie brochure op deze site.

Meer informatie

Voor meer informatie over de cliëntenzorg kunt u contact opnemen met Hoofd Zorg Intramuraal