Receptie 24 oktober in Zorgcentrum Aelsmeer

Zorgcentrum Aelsmeer heeft uitgebreid aandacht besteed aan het 25 jarig bestaan. Het Zorgcentrum is goed ingebed in de gemeente en er zijn veel warme contacten met organisaties in en om Aalsmeer. Op 24 oktober zijn de externe relaties uitgenodigd om met elkaar het glas te heffen en dit jubileum te vieren. Tijdens de borrel heeft een aantal mensen gesproken, namens de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad en de Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer. De directeur heeft de aanwezigen bedankt voor ieders betrokkenheid en de prettige samenwerking, met elkaar is het mogelijk goede zorg en extra attenties te bieden aan de ouderen in Aalsmeer.