START DIT NAJAAR Dagbesteding voor jongere mensen met dementie in Aalsmeer   Gekoppeld aan ‘DemenTalent’ (zie onder voor uitleg) zal 2 dagen per week een nieuwe vorm van dagbesteding aangeboden worden in Aalsmeer voor jongere mensen met dementie. De overeenkomsten met het huidige aanbod voor ouderen:
 • de openingstijd (2 dagen per week)
 • de structuur binnen het programma
 • de lunchmogelijkheid
 • het individuele begeleidingsplan
Het grote verschil met dagbesteding voor ouderen is de inhoud van het programma, de activiteiten zullen veel meer gericht zijn op de behoeften van jongere mensen. Bijvoorbeeld:
 • Werken in de tuin. Aan deze activiteit kan een vrijwilliger gekoppeld worden. (actief en nuttig bezig zijn)
 • Gespreksgroep waarbij de nadruk ligt op het omgaan met de beperkingen en het bespreken van maatschappelijke thema’s.
 • Beweeggroep met een hogere intensiteit.
 • creatieve vorm
 • individueel puzzelen, schrijven
Fitte 70ers die zich herkennen in de behoeften en zich kunnen vinden in het aanbod kunnen aansluiten bij deze groep.   De startdatum van deze dagbesteding zal in het najaar van 2017 zijn.   DemenTalent   Samen met de deelnemer wordt gezocht naar arbeidsmogelijkheden binnen de gemeente. Mensen met dementie worden in hun kracht gezet en blijven participeren in de maatschappij, daarnaast staan ze in contact met een deskundige op het gebied van dementie.Een dienstverlening als DemenTalent sluit aan bij
 • de behoeften van jonge mensen met dementie
 • de wensen van de projectgroep JMD
 • een dementievriendelijke gemeente
 • een sluitende keten, incl. het digitale leerplein
  De deelnemer kan als vrijwilliger verschillende activiteiten binnen de organisatie uitvoeren die passen bij zijn of haar talenten; vaardigheden van mensen kunnen nog lang behouden blijven, ook als er sprake is van dementie. Mogelijkheden en voorzieningen;
 • organiseren en mede inhoud geven aan informatiebijeenkomsten
 • binnen onze eigen organisatie
 • lagere school (voorlezen, overblijf, buitenschoolse opvang, conciërgehulp)
 • Horeca, snackbar, lunchroom, (gastvrouw/man, glazen ophalen, afruimen)
 • dieren; kinderboerderij, honden uitlaatservice
 • Buitenwerk; plantsoenendienst, tuintjes bijhouden, historische tuin
 • winkel; (lege flessen sorteren, winkelwagens onderhouden, bloemen en planten verzorgen)
 • winkel; (hulp bij het op hangertjes hangen van kleding
 • bibliotheek; boeken terug zetten/controleren
  Indicatie (wmo) begeleiding individueel en/of begeleiding groep+   Ontmoetingscentrum, gebouw Irene, Kanaalstraat 12 Aalsmeer