Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer

Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer is in het leven geroepen om aan de ouderen ‘dagen met een gouden randje’ te schenken. Door het ontwikkelen van activiteiten verwerft de stichting donaties en giften om zo extra voorzieningen te kunnen financieren die niet mogelijk zijn uit de bestaande budgetten.

Gedacht kan worden aan de ondersteuning van de jaarlijkse vakantie of activiteiten die bijdragen aan de ontspanning en recreatie van de bewoners. Maar ook het exploiteren van speciale bussen voor vervoer waardoor de mobiliteit toeneemt behoort tot de mogelijkheden.

Naast fondsenwerving heeft de stichting ook particuliere donateurs en is er de 75+ club. Deze laatste bestaat uit bedrijven die langer bestaan dan 75 jaar en zij steunen de stichting jaarlijks met een vast bedrag. Deze bedrijven worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor een gezamenlijke activiteit, wat bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek kan zijn.

Alle donateurs ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief waarin verantwoord wordt wat er met het geld van de stichting is bekostigd. Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer is aangewezen als een ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instelling) Dit houdt in dat er fiscale voordelen zijn aan een schenking.

De minimumbijdrage voor het donateurschap is € 15,- per jaar. Voor bedrijven geldt een minimumbijdrage van € 100,- per jaar. Ook éénmalige giften zijn uiteraard welkom. Wilt u er dan bij vermelden dat het om een éénmalige gift gaat?

Doneren kunt u op rekeningnummer NL90RABO 0300110421 t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, onder vermelding van ‘donateur’.