Particuliere hulp

Naast de Huishoudelijke Verzorging via een WMO-indicatie leveren wij ook de huishoudelijke verzorging op Particuliere Basis. Dit om een eventueel tekort aan uren bij u aan te vullen maar ook zonder een indicatie is het mogelijk dat één van onze Huishoudelijk Medewerkers bij u komt.

Kosten particulieren hulp

Het tarief voor huishoudelijke hulp bedraagt bij ons € 20,50 (incl. BTW) per uur. Op basis van de hulp die u nodig heeft, ontvangt u elke vier weken een factuur.

  • U ontvangt huishoudelijke zorg door een goed opgeleide medewerkster die met u meedenkt en regelmatig cursussen volgt
  • Er is een aanbod van vervangende hulp tijdens afwezigheid van medewerkster door ziekte of vakantie
  • De organisatie Zorgcentrum Aelsmeer is op de achtergrond aanwezig als er problemen zijn
  • U ontvangt ons magazine met alle informatie over diensten van het zorgcentrum, zoals Tafeltje Dekje, restaurants, activiteiten en het reisbureau

Aanvragen particuliere hulp bij huishouden

Heeft u interesse of heeft u vragen, neem dan contact op met Thuiszorg Aalsmeer.
Telefoon: 0297 – 367681 of Email: thuiszorg@zorgcentrumaelsmeer.nl

Op basis van het aantal uur per week maken wij een afspraak over de aard van werkzaamheden die u van onze medewerker mag verwachten.