Verpleging en verzorging

Thuis blijven wonen, tijdelijke verzorging of verpleging , een handicap of wanneer u een dagje ouder wordt. Dat is vaak goed mogelijk met wat extra ondersteuning. Thuiszorg Aalsmeer helpt u graag bij het realiseren van deze ondersteuning. Bij het bieden van de zorg gaan we uit van uw mogelijkheden, daar waar nodig is bieden wij zorg en ondersteuning. Dat doen we met wijkverpleging, huishoudelijke zorg en tal van andere zorgdiensten.

Wij vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk de regie moet kunnen blijven voeren over uw eigen leven. Onze visie is dan ook: Goed in het gewone, dicht bij mensen! Thuiszorg Aalsmeer is een onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer en organiseert haar thuiszorg vanuit diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Hierdoor ontvangt u hoogwaardige zorg vanuit een vast wijkgericht team waardoor wisseling in personeel beperkt blijft. Dat is wel zo vertrouwd. Wij staan zeven dagen per week 24 uur per dag voor u klaar.

Persoonlijke verzorging

Wanneer u behoefte heeft aan hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen kunnen we u van dienst zijn. Hierbij kun u denken aan: ondersteuning bij wassen, douchen, aan- en uitkleden, mond- en gebitsverzorging, aan- en uittrekken van steunkousen en medicatie inname. We kunnen met u meedenken over de aanschaf van de juiste hulpmiddelen, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven (wonen).

Verpleging

De wijkverpleegkundige kan bij u komen als u ziek, gehandicapt of herstellende bent van een operatie. Ze kan tal van verpleegkundige handelingen uitvoeren zoals: wondverzorging, injecteren, stomaverzorging, inbrengen van katheters, advies en instructie etc.

Verpleegtechnisch team

Thuiszorg Aalsmeer heeft een verpleegtechnisch team wat 24 uur per dag verpleegkundige zorg garandeert en ingezet kan worden door de huisarts voor de verpleegtechnische handelingen. Ze kunnen u bijvoorbeeld:

  • helpen met het infuus, insuline-injecties of thuisdialyse
  • de stoma- en wondverzorging op zich nemen
  • palliatieve zorg

Uiteraard kunt u bij hen ook terecht voor informatie en advies.

Zo geregeld!

Wilt u zorg voor uzelf of voor iemand anders regelen of wilt u de Zorgconsulent spreken neem dan contact op met thuiszorg Aalsmeer Telefoon: 0297 – 820966.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze serviceverlening, bel dan op werkdagen tussen 9:00uur en 16:00uur met Zorgcentrum Aelsmeer Telefoon: 0297 – 326050, of stuur een e-mail naar info@zorgcentrumaelsmeer.nl

Meer informatie over het aanvragen voor verpleging en verzorging