Thuiszorg aanvragen

Hulp bij het huishouden

Het team van Thuiszorg Aalsmeer Huishoudelijke Verzorging verleent zorg aan inwoners van de gemeente Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn.

Indien u in aanmerking wilt komen voor hulp bij het huishouden in de gemeente Aalsmeer, dan dient u een aanvraag in bij het Sociaal Loket Gemeente Aalsmeer. Wij zijn als Thuiszorg Aalsmeer in onder-aannemerschap werkzaam bij Flexicura, wilt u hulp bij het huishouden van ons afnemen dan vragen wij u om tijdens het gesprek met de Gemeente uw voorkeur uit te spreken voor Flexicura/ Thuiszorg Aalsmeer. Zodra de toewijzing van de Gemeente door Flexicura/Thuiszorg Aalsmeer is ontvangen wordt er binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen.

Indien u woonachtig bent in de Gemeente Uithoorn dan kunt u een aanvraag indienen voor hulp bij het huishouden bij de gemeente Uithoorn . In het gesprek met deze gemeente kunt u uw voorkeur uitspreken voor Thuiszorg Aalsmeer.

Wilt u huishoudelijke hulp ontvangen op particuliere basis dan kunt u direct contact opnemen met Thuiszorg Aalsmeer:
Tel: 0297-367681 of thuiszorg@zorgcentrumaelsmeer.nl
Zie verder: Thuiszorg Aalsmeer, hulp bij het huishouden

Aanvraag voor Verpleging en Verzorging

Het team van Thuiszorg Aalsmeer Verpleging en Verzorging verleent zorg aan inwoners van de gemeente Aalsmeer en Kudelstaart. Zij staan voor iedereen klaar. Als u thuiszorg aan wilt vragen kunt u contact op nemen met thuiszorg Aalsmeer: 0297-367681. De wijkverpleegkundige maakt hierna een afspraak met u om uw zorgvraag met u te bespreken.

Contactgegevens

Sociaal Loket Gemeente Aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
1431 LA Aalsmeer
Telefoon: 0297-387575
Email: Loket Wonen, Welzijn en Zorg

Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Gemeentehuis Uithoorn
Laan van Meerwijk 16
Telefoon: 0297-513131
Email: Loket Wonen, Welzijn en Zorg