Thuiszorg huishouding viert feest!

Na twee jaar intensief te hebben samengewerkt met onze collega organisatie Flexicura mag Thuiszorg Aalsmeer per 1 januari 2018 weer zelf huishoudelijke verzorging aanbieden en zullen wij niet meer werken als onderaannemer van Flexicura.

Zoals u mogelijk weet wordt de huishoudelijke verzorging vanuit de gemeente (WMO) geïndiceerd waarna aanbieders van huishoudelijke verzorging daadwerkelijk de zorg mogen inzetten. De gemeente bepaalt welke organisaties hiervoor een contract krijgen. In vaktermen wordt dan gesproken over “gunning”.

Twee jaar lang hebben wij intensief met Flexicura samengewerkt, daar wij de gunning waren kwijtgeraakt. Om het werk voor medewerkers te behouden en om wisselingen in huishoudelijke hulp bij cliënten te voorkomen konden wij deze samenwerking aangaan. Immers onze medewerkers werkten soms al jaren bij vaste cliënten en hadden dikwijls een uitstekende vertrouwensband opgebouwd die wij heel graag intact hielden. Mede door de lange communicatielijnen die door de constructie van onder aannemer ontstonden, was deze situatie niet optimaal te noemen. In de afgelopen maanden hebben er gesprekken plaatsgevonden met de Gemeente met als resultaat dat wij weer onder onze eigen vlag huishoudelijke zorg in de wijk mogen gaan verlenen. Dit is zeker een feestje waard!

Zonder de andere organisaties te kort te willen doen weet ik dat de beste medewerkers huishoudelijke zorg bij ons in dienst zijn èn er ook zeer kundige en gedreven medewerkers op de planning en cliëntadministratie werken. Deze combinatie maakt dat wij, naar mijn mening, boven de andere aanbieders uitstijgen in onze zorgverlening. Ik wil bij deze dan ook iedereen hartelijk bedanken voor alle inzet in de afgelopen tijd èn feliciteren met dit mooie resultaat.

Met hartelijke groet,

Corrie van Breemen