Update coronavirus 21 september 2020

  Aanpassing van de afspraken vanwege het coronavirus Aalsmeer valt binnen de regio Amsterdam/ Amstelland en wij zijn gehouden aan strengere maatregelen, zoals vrijdag 18 september bij de persconferentie benoemd is. Het aantal besmettingen in Aalsmeer en omgeving is de afgelopen weken toegenomen. Wij vragen iedereen om zijn/ haar verantwoordelijkheid te nemen. En wij vragen uw medewerking om te komen tot een verstandige uitwerking van de noodzakelijke maatregelen. Om te komen tot afspraken, maken wij de afweging tussen enerzijds ‘kwaliteit van leven en welbevinden’ en anderzijds ‘veiligheid en de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken’, in lijn met adviezen van onze koepelorganisatie Actiz. Zij benoemen als uitgangspunten voor bezoek en sociale contacten:
 1.    Balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor zowel: –         de bewoner en de naasten, –         de vrijwilliger en de (zorg-)professional
 2. Geen landelijke bezoekbeperking, maar maatwerk per organisatie.
 3. Het plan heeft betrekking op de drie verschillende situaties: a) Waakzaam, een beheersbare situatie, weinig besmettingen; b) Zorgelijk, een negatieve ontwikkeling van het aantal besmettingen.Maatwerk is nodig. Preventieve maatregelen gewenst; c) Ernstig, hard ingrijpen is nodig.
 4. Bezoek en sociaal contact zijn essentieel; wij gaan uit van contact met de dierbare, tenzij….
 5. Zorgvuldige besluitvorming; bespreken met bewoner en naasten welke afspraken passen bij: –          de bewoner, de naasten, de andere bewoners op de afdeling –          en de medewerkers, inclusief vrijwilligers.
 6. Duidelijke communicatie. Wij gebruiken middelen zoals: persoonlijke toelichting, updates via de brief, mail, website/ familienet/ facebook.
  Zolang er geen besmettingen in onze organisatie zijn, hanteren wij extra maatregelen die betrekking hebben op de situatie: zorgelijk. Dit betekent dat:
 • iedereen preventief een mondneusmasker draagt, wanneer de onderlinge afstand minder is dan 1,5 m. Dit geldt voor bezoek, medewerkers en vrijwilligers.
 • Daarnaast beperken wij zo veel mogelijk het aantal onderlinge contacten.
 • En het is mogelijk dat we de zorg beperkt afschalen of de zorg wat later bieden dan gebruikelijk, wanneer het aantal medewerkers in een team laag is (bijvoorbeeld vanwege ziekte/ testen).
  Voor bewoners Zorgcentrum gaan de volgende afspraken gelden:
 • De bewoners blijven bij voorkeur op hun afdeling en gaan niet door het huis wandelen;
 • Het restaurant blijft open voor bewoners Zorgcentrum en een beperkt aantal bezoekers uit de in- en aanleun woningen. En tussen bewoners van verschillende afdelingen wordt 1,5 m. afstand gehouden.
 • Buiten de afdeling (in de tuin, op terras ed.) hebben de bewoners uitsluitend contact met de bewoners van de eigen afdeling/ de eigen vaste bezoekers/ vaste medewerkers of vrijwilligers van de afdeling;
 • Wanneer een bewoner met een vaste bezoeker naar een ander adres gaat, dragen beiden in de auto een mondneusmasker en hanteren op het andere adres de RIVM maatregelen;
 • Wanneer een bewoner het dorp inloopt, draagt deze een mondneusmasker. De bewoner is zelf verantwoordelijk voor aanschaf en gebruik van het mondneusmasker en voor het afstand houden van anderen.
  Voor cliënten in de Thuiszorg en inwoners van inleun- en aanleunwoningen:
 • Probeer het aantal contacten te beperken;
 • Medewerkers van de (thuis-)zorg zullen een mondneusmasker dragen wanneer zij u helpen en dichterbij u komen dan 1,5 m;
 • Veel activiteiten komen te vervallen, vanwege de noodzaak om onderlinge contacten te beperken. Bij twijfel kunt u bellen naar de desbetreffende locatie zoals Zorgcentrum, Wijkpunt, Irene etc.
 • Wanneer u in de auto met een ander meerijdt, draag dan b.v.k. een mondneusmasker en let op de RIVM maatregelen;
 • Wanneer u het dorp inloopt, draagt s.v.p. een mondneusmasker en houd afstand van anderen.
  Voor bezoekers in het Zorgcentrum:
 • Zorgcentrum Aelsmeer streeft naar maximaal 3 vaste bezoekers per bewoner, om het aantal contacten per bewoner te beperken;
 • De 1e contactpersoon stemt met de bewoner en afdelingshoofd of EVV-er af wie de 3 vaste bezoekers zijn; dit wordt in het zorgplan genoteerd;
 • De bezoeker noteert bij bezoek bij de entree de naam en telefoonnummer om zo nodig bij contact onderzoek gebeld te kunnen worden;de lijst wordt na 10 dagen vernietigd.
 • Het bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner;
 • De bezoeker draagt een mondneusmasker in het Zorgcentrum;
  Wij hopen het virus weg van cliënten, medewerkers en anderen te houden. Dit vraagt van ons allemaal om verstandig om te gaan met de sociale contacten en hygiëne maatregelen, hoe moeilijk dat soms ook is.