Update coronavirus 3 september 2020

  Sinds een half jaar heeft Nederland te maken met besmettingen door het corona virus. Tot nu toe is in Aalsmeer het aantal besmettingen gelukkig erg laag gebleven. Tegelijkertijd moeten we zeer alert blijven, bijvoorbeeld in Amsterdam zijn afgelopen weken veel meer besmettingen aangetoond en ook in de Haarlemmermeer is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners duidelijk hoger.   Dit betekent dat we de bestaande maatregelen goed moeten blijven toepassen. Dit geldt tijdens werk en in privé tijd.
 • Onderling 1,5m. afstand houden, met cliënten, medewerkers en bezoekers,
tenzij het voor de zorgverlening echt noodzakelijk is om dichter bij te komen;
 • handhygiëne, regelmatig handen wassen/ desinfecteren;
 • goed ventileren, zet het raam bij bewoners regelmatig even open (wanneer zij bijvoorbeeld naar de huiskamer zijn);
 • vermijd drukke plaatsen en laat je testen bij klachten;
  In de persconferentie op dinsdagavond 1 september is benoemd dat er in verpleeghuizen misschien extra maatregelen moeten komen.
 • Voor de organisatie Zorgcentrum Aelsmeer & Thuiszorg Aalsmeer is een uitgebreid draaiboek opgesteld en regelmatig geactualiseerd;
 • Er zijn voldoende PBM (persoons beschermende middelen) indien noodzakelijk;
  Wanneer het aantal corona besmettingen in (de omgeving van) Aalsmeer oploopt, volgen aanvullend afspraken over:
 • Extra maatregelen voor bezoekers; dat wil zeggen het aantal vaste bezoekers per bewoner terug brengen tot maximaal 3 personen en het gebruik van mondkapjes stimuleren;
 • Meer preventief gebruik van PBM voor medewerkers;
 • Quarantaine invoeren bij zorgtransities, dus bij verhuizing van en naar een andere locatie;
 • Steekproefsgewijs testen van bewoners en medewerkers op afdeling.
  Bij een uitbraak in (een deel van) het verpleeghuis:
 • Bewoners en medewerkers (ook als zij geen klachten hebben) wekelijks testen.
 • Bij besmetting in huis gaan we bezoek beperken tot 1 vaste persoon per bewoner.
  De precieze uitwerking van deze maatregelen voor de verpleeghuizen (en ouderenzorg in algemeen) zal nog volgen. Wij volgen de adviezen van RIVM, Actiz en Verenso. En wij houden u op de hoogte.