Informatie bijeenkomst: Vormen van dementie, donderdag 18 februari 2016

Steeds meer mensen kennen wel iemand met dementie. Wat je erover moet weten!

Informatie bijeenkomst: Vormen van dementie, donderdag 18 februari 2016
Gastspreker: Dhr. Dr. M.G Kat
Gebouw Irene. Kanaalstraat 12, 1431 BW, Aalsmeer

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, fronto-temporale dementie en Lewy body dementie. Alle ziektes uitten zich heel verschillend maar hebben gemeen dat ze leiden tot een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren.

De eerste verschijnselen van dementie verschillen ook per persoon en per ziekte. Meestal signaleert  de omgeving  de eerste verschijnselen. Vaak zijn dat kleine maar herhalende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter. Het vaststellen of iemand dementie heeft is niet makkelijk. De huisarts kan aan de hand van een test concluderen dat er sprake kan zijn van dementie, hij kan iemand doorsturen naar een specialist deze kan de ziekte die de dementie veroorzaakt vaststellen. Een vroegtijdige diagnose is belangrijk. Hoe eerder de diagnose dementie gesteld wordt, des te beter een eventuele behandeling helpt om de ziekte te stabiliseren, vertragen of te verzachten waarin dagbesteding een grote rol kan spelen.

Het Ontmoetingscentrum Aalsmeer onderdeel van het Zorgcentrum Aelsmeer heeft in samenwerking met Mantelzorg&Meer een informatie bijeenkomst georganiseerd over de verschillende vormen van dementie met als gastspreker: Dhr. Dr. M.G Kat vrijgevestigd psychiater in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in het Medisch Centrum Alkmaar.

U bent van harte welkom  op donderdag 18 Februari. Om 19.15 uur is de zaal open, de bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur en bestaat uit een interview en de mogelijkheid om vragen te stellen. Koffie & Thee €1,-

Voor meer informatie en aanmelding (wenselijk) kunt u contact opnemen met de coördinator van het ontmoetingscentrum.
Ellen Millenaar: 06-22468574 / emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl

22 maart is er weer gespreksgroep voor kinderen van mensen met dementie