Wonen in een aan- of inleunwoning

Uitgangspunt bij de dienstverlening in Zorgcentrum Aelsmeer is ‘zorg op maat’. Dat wil zeggen dat we proberen de taken over te nemen, die u als bewoner niet meer zelfstandig kunt verrichten. We gaan er daarbij vanuit dat de taken die u zelf nog kunt, zelf blijft doen. Dat heeft niets te maken met zuinigheid, maar het is voor ouderen heel belangrijk om nog zoveel mogelijk actief te blijven. U blijft dan vitaler. Daarnaast zijn de afspraken mede afhankelijk van de hoogte van de indicatie die u van het CIZ ontvangen heeft.

Het verzorgingspakket bestaat uit verschillende onderdelen. Behalve maaltijden, koffie en thee kunt u assistentie krijgen bij het schoonmaken van uw appartement. De huishoudelijke medewerker komt eenmaal per week bij u langs. Wat betreft de verdere zorgverlening, wordt met u afgesproken waar die uit bestaat. Wilt u bijvoorbeeld hulp bij het nemen van een douchebeurt, dan kunt u daarover een afspraak maken voor een vaste tijd.Wat betreft diëten is het zo dat dieetvoeding vanuit het zorgcentrum verstrekt kan worden, mits het gaat om een voorgeschreven dieet door huisarts of diëtist.

Er is een aantal zaken die niet in het verzorgingspakket zijn ondergebracht, waaronder kosten voor bewassing en de kosten voor de kabeltelevisie. De volledige tarievenlijst vindt u in het hoofdmenu onder “Tarieven.”

Het zorgleefplan

Verzorgingshuiszorg is teamwerk. Verschillende hulpverleners werken samen om aan de bewoners de meest geschikte zorg te bieden. Om dit goed te regelen stelt het verzorgingshuis, binnen 6 weken na inhuizing, samen met de bewoner een zorgleefplan op. Dit zorgleefplan omschrijft alle afspraken over de verzorging en de behandeling van een bewoner. Het zorgleefplan komt in overleg met de bewoner tot stand. Het zorgplan van de bewoner beschrijft de volgende 4 domeinen:

  • Het mentaal welbevinden van de bewoner als persoon.
  • Het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid.
  • Daginvulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten (participatie).
  • De woon- en leefomstandigheden.

Ook hulp van familie en vrijwilligers kan een plaats krijgen in het zorgplan. Voor de inhoud van het zorgplan is de Eerste Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er) verantwoordelijk. Iedere bewoner heeft zijn eigen EVV-er. De uitvoering gebeurt door verschillende hulpverleners. De EVV-er organiseert de hulp en is het aanspreekpunt voor vragen over het zorgleefplan. Bekijk de zorgovereenkomst met verblijf.