Eerstelijns Verblijf

 

Kortdurend Eerstelijns Verblijf (ELV) is mogelijk als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis.

 

Waar biedt Zorgcentrum Aelsmeer Eerstelijns verblijf aan?

 

Zorgcentrum Aelsmeer biedt ELV aan op de tweede etage van Zorgcentrum Aelsmeer.

 

Eerstelijnsverblijf laag complex

De prestatie eerstelijnsverblijf laag complex heeft als kenmerk dat de zorglevering door de aard van de zorgvraag laag complex van aard is.

De verleende zorg voor de patiënt is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden, verpleging, verzorging en/of paramedische zorg, voor een enkelvoudige aandoening. Hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen wordt aan de patiënt verleend.

 

Eerstelijnsverblijf hoog complex

De prestatie eerstelijnsverblijf hoog complex heeft als kenmerk dat de zorglevering door de aard van de zorgvraag hoog complex is.

De verleende zorg voor de patiënt is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden, verpleging, verzorging en/of paramedische zorg, voor meerdere en elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen. Algemene dagelijkse levensverrichtingen worden van de patiënt overgenomen en er wordt toezicht en sturing geboden.

 

Zorg en toezicht

 

De zorg die u nodig heeft kan in principe door de huisarts gegeven worden. Maar er is bijvoorbeeld speciale apparatuur nodig die alleen in een zorginstelling beschikbaar is, of er is voortdurend deskundig toezicht nodig. U kunt dan korte tijd in een zorginstelling worden verzorgd en verpleegd. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg, of draagt die verantwoordelijkheid over aan een andere arts.

 

De eerstelijnsverblijf omvat de volgende

dienstverlening:

  • Verblijf voor zorg die medisch noodzakelijk is. Hierbij is inbegrepen de huisvestingskosten, inventaris, eten en drinken, schoonmaak, linnengoed, outillagemiddelen, etc.
  • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging.
  • De geneeskundige zorg geleverd door de huisarts/ specialist ouderengeneeskunde.
  • De paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie).

 

De prestaties omvatten niet de zorg geleverd door een huisarts, en omvatten geen farmaceutische zorg.

 

Kortdurende opname voor herstel

De kortdurende opname voorkomt een onnodige opname in het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat u snel terugkeert naar huis. De indicatie is maximaal drie maanden geldig.

 

Wat betekent het Eerstelijns Verblijf

voor uw eigen bijdrage?

De ELV wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt alleen het eigen risico.

Aanvraag Eerstelijnsverblijf
Het ELV maakt onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet. Huisartsen en andere professionals zullen in veel gevallen als eerste signaleren dat de situatie van de patiënt zodanig is dat deze wel of niet thuis kan blijven. De huisarts neemt hierover het besluit en zal de indicatie voor ELV stellen.

Wilt u meer informatie over ELV? Neem dan contact op met de wijkverpleegkundige of zorgconsulent van Zorgcentrum Aelsmeer. Telefoon 0297-326050