Extra faciliteiten

Kapsalon ‘Nely’

Zorgcentrum Aelsmeer beschikt over een kapsalon, dat dinsdag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur is geopend. De bewoners van het zorgcentrum, maar ook van de de bewoners van Beukenhorst en Bloemendaele kunnen daar een afspraak maken om het haar te laten verzorgen. Met de dames in de kapsalon zijn speciale gereduceerde tarieven afgesproken. Op dinsdag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur kunt u een afspraak maken ook kunt u tijdens openingstijden telefonisch contact opnemen via de receptie: tel. 0297 – 32 60 50.

Prijzen:
Knippen – € 13.75
Wassen/watergolven – € 18,-
Permanent – € 55,-
Crème behandeling – € 1,50

Service Salon

Diverse instanties mogen gratis gebruik maken van allerlei soorten dienstverlening die in de ‘Service Salon’ van Zorgcentrum Aelsmeer worden verleend. De service wordt niet alleen beschikbaar gesteld voor bewoners/ cliënten van Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer, maar ook aan u als senior indien u dicht bij het zorgcentrum woont en hiervan gebruik wilt maken. Bij Zorgcentrum Aelsmeer staat de service voor senioren tenslotte altijd bovenaan! Wilt u precies weten welke datum de betreffende dienst er is als dit niet hier staat vermeld, bel dan met de receptie van het zorgcentrum: 0297 – 32 60 50.

Klachtencommissie Zorgcentrum Aelsmeer

Elke eerste dinsdag van de maand vanaf 10.45 uur in de grote zaal.

De klachtenfunctionaris, Sabine van Pelt, ondersteunt u bij klachten. Zij onderzoekt de klachten, vormt zich een oordeel hierover en doet eventueel aanbevelingen. Met de privacy van alle betrokkenen wordt uiterst zorgvuldig omgegaan.

Bloed prikken MDCA

Elke donderdag
9.30 – 10.30 uur

Kunt u terecht om uw bloedafname te laten verrichten door Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland.
Alle senioren die in de buurt van het zorgcentrum wonen en bloed moeten laten afnemen, zijn ook welkom.

Pedicure

Heidi Beleij
Elke donderdagmiddag en vrijdag

Bep verzorgt eventueel uw voeten aan huis.
Bel voor een voetbehandeling met Heidi: 06-18 45 26 81

De Rijdende Opticiën

Komt 1x per kwartaal
Voor meer informatie kunt u bellen met tel 06 508 40 766

Wasservice

Zorgcentrum Aelsmeer heeft een eigen wasserij/linnenkamer. Alle wasgoed dat machinaal kan worden gewassen, wordt verwerkt door de eigen linnendienst. Na één werkdag ontvangen de bewoners de was weer schoon terug. Voor kleding die gestoomd moet worden, dient de bewoner zelf zorg te dragen. Aangezien het gebruik van de linnendienst niet betaald wordt uit de AWBZ, wordt er wel een eigen bijdrage gevraagd.

Eigen bijdragen wasservice:
1 persoon: € 50,-
2 personen: € 75,-

Merken van kleding:
Merken van kleding (nieuwe bewoner) incl. 100 merkjes – € 77,50
Merken nieuwe kleding bewoner – prijs van de wasmerkjes