Tijdelijke logeerplekken

Het kan voorkomen dat u, als zelfstandig wonende, tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen. Dit kan komen door ziekte of omdat uw partner of kinderen tijdelijk niet aanwezig zijn. Zorgcentrum Aelsmeer biedt in deze situaties tijdelijke logeerplekken aan binnen het zorgcentrum.

Voor wie zijn tijdelijke logeerplekken bedoeld?

De regeling geldt voor personen die tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Hoe lang ‘tijdelijk’ is, is afhankelijk van de indicatie tot een maximum van 6 weken.

Door wie?

Al naar gelang de situatie wordt de zorg geleverd door verzorgende of verpleegkundigen van Zorgcentrum Aelsmeer en de eigen huisarts.

Kosten

Voor een tijdelijke opname wordt per dag een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in rekening gebracht (AWBZ regeling). De maaltijden & logies worden apart berekend (Logies €30,00 per dag & maaltijdarrangement €20,00 per dag).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tijdelijk opname is een geldige indicatie van het CIZ noodzakelijk. Bekijk de zorgovereenkomst tijdelijk verblijf.

Voor meer informatie en aanvragen van zorg

Voor informatie over tijdelijke opname kunt u contact opnemen met de zorgconsulent Yvon Molenkamp op werkdagen via de centrale van Zorgcentrum Aelsmeer 0297-326050. Zij draagt zorg voor de aanvraag en de planning van uw zorgvraag.